Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uzbekistan (UZB)

Flag UZB
Số
Giải
Not started
Playing
Finalized
Cập nhật
117th Tashkent Open, Agzamov Memorial "A"
St 1 phút
2City Chess Classic
St 12 giờ 3 phút
3Rapid City Chess
Rp 13 giờ 8 phút
48 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 15 giờ 30 phút
58 yoshgacha bo‘lgan o'smirlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 15 giờ 31 phút
610 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 15 giờ 32 phút
710 yoshgacha bo‘lgan o'smirlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 15 giờ 33 phút
812 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 15 giờ 35 phút
912 yoshgacha bo‘lgan o'smirlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 15 giờ 36 phút
1012 yoshgacha bo‘lgan o'smirlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 18 giờ 26 phút
118 yoshgacha bo‘lgan o'smirlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 18 giờ 39 phút
1210 yoshgacha bo‘lgan o'smirlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 19 giờ 36 phút
1310 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 19 giờ 57 phút
1412 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 20 giờ 17 phút
158 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 20 giờ 29 phút
162nd International Women's Chess Championship Festival "A"
St 23 giờ 54 phút
17Countergambit February Rapid Tournament 2
Rp 4 ngày 12 giờ
18Countergambit February Rapid Tournament 2
Rp 4 ngày 19 giờ
19Rapid City Chess
Rp 4 ngày 19 giờ
20Rapid City Chess
Rp 11 ngày 19 giờ
21CIS Chess Championship 2024
Bz 12 ngày 19 giờ
2214 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Blitz)
Bz 12 ngày 21 giờ
2316 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Blitz)
Bz 12 ngày 22 giờ
2418 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Blitz)
Bz 12 ngày 22 giờ
2516 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Blitz)
Bz 12 ngày 22 giờ
2614 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Blitz)
Bz 12 ngày 22 giờ
2718 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Blitz)
Bz 12 ngày 22 giờ
28TASHKENT 64. Blitz
Bz 13 ngày 14 giờ
2914 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 13 ngày 20 giờ
3016 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 13 ngày 20 giờ
3114 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 13 ngày 20 giờ
3216 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 13 ngày 20 giờ
3318 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 13 ngày 20 giờ
3418 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati (Rapid)
Rp 13 ngày 20 giờ
35TASHKENT 64 Rapid
Rp 14 ngày 12 giờ
3616 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 14 ngày 17 giờ
3714 yoshgacha bo‘lgan qizlar o‘rtasida O‘zbekiston chempionati
St 14 ngày 17 giờ
3814 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o‘rtasida O‘zbekiston chempionati
St 14 ngày 17 giờ
3916 yoshgacha bo‘lgan qizlar o‘rtasida O‘zbekiston chempionati
St 14 ngày 19 giờ
4018 yoshgacha bo‘lgan qizlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 14 ngày 19 giờ
4118 yoshgacha bo‘lgan yoshlar o'rtasida O‘zbekiston chempionati
St 14 ngày 19 giờ
42City Chess Rapid
Rp 18 ngày 19 giờ
43Countergambit February Rapid Tournament
Rp 25 ngày 13 giờ
44Aral Chess Rapid
Rp 25 ngày 20 giờ
45Countergambit February Blitz Tournament
Bz 26 ngày 11 giờ
46Scheveningen Team Tournament 2024
St 31 ngày 18 giờ
47Чемпионат г. Ташкент среди девочек до 14 лет
St 37 ngày 19 giờ
48Чемпионат г. Ташкент среди мальчиков до 14 лет
St 37 ngày 19 giờ
49Чемпионат г. Ташкент среди юношей до 16 лет
St 37 ngày 19 giờ
50Чемпионат г. Ташкент среди мальчиков до 12 лет
St 37 ngày 19 giờ
View more tournaments...
Advertisement