Cơ sở dữ liệu ván đấu của Chess-Results

Ghi chú: Không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Các trường dữ liệu có đánh dấu *) bắt buộc phải nhập vào.

Họ *) Tên Số ID FIDE *) Số ID quốc gia *) Giải *) Mã số giải *) Từ ván tới ván Giải kết thúc trong khoảng từ: Màu quân Kết quả Maximum number of lines
Tải tệp PGN

dbkeyTurniernameRdPartien
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA116
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA216
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA316
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA417
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA517
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA616
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA717
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA817
707083ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA917

149 ván cờ được tìm thấy.

Hãy nhập từ ván cho đến ván (hoặc trường dữ liệu khác) sau đó bấm nút "Tải tệp PGN về" để có các ván cờ mong muốn.