Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN HOÀN KIẾM NĂM HỌC 2023-2024 - NỘI DUNG CỜ NHANH - BẢNG NAM 07 TUỔI

Last update 30.01.2024 08:22:08, Creator/Last Upload: Pham Viet Khoa Hanoi Vietnam

Search for player Search

Starting rank

No.NameFEDClub/City
1Từ, Quốc BảoNBNTh Nguyễn Bá Ngọc
2Nguyễn, Trung ĐúcNBNTh Nguyễn Bá Ngọc
3Nguyễn, Minh ĐứcTVUTh Trưng Vương
4Chu, Hữu An KhangTNDTh Trần Nhật Duật
5Bùi, Phạm Bảo KhôiTLOTh Thăng Long
6Đinh, Ngọc KhôiTANTh Tràng An
7Nguyễn, Anh MinhTANTh Tràng An
8Nguyễn, Gia MinhTANTh Tràng An
9Khổng, Minh NamTLOTh Thăng Long
10Đặng, Bảo NamTNDTh Trần Nhật Duật
11Lê, Anh TúTNDTh Trần Nhật Duật