Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIAI CO TUONG HANG A TP.HO CHI MINH - 2007 [NAM]

Last update 06.10.2007 16:52:13, Creator/Last Upload: ia ignatius leong

Starting rank

No.NameFEDRtgBdldClub/City
1Mai Thanh MinhQ042266Tir
2Dao Quoc HungQTD2238
3Nguyen Anh HoangQ042189Tir
4Nguyen Tuyet NhungQ012188
5To Thien TuongQTD2170
6Nguyen Huu HungQTD2146
7Phan Tri ChauQ082136Knt
8Tran Chanh TamQ042132Tir
9Nguyen Huy LamQ012131
10Ho Tu HaiQ082128Knt
11Phan Hung ChiQTD2110
12Le Quang NhatQ052101Vbg
13Lam Huu LuongQ062100Stmk
14Nguyen Phung XuanQTD2100
15Tran Tien HuuQBT2096AUT
16Tran Nguyen The ToanQ052095Vbg
17Tran Anh TuanQGV2093AUSL
18Nguyen Hoang LamQ012091
19Ngo Ngoc MinhQ082086Knt
20Luong Ngoc PhatQ042079Tir
21Nguyen Minh Nhat QuangQ012079
22Nguyen Nhat DuyQ042077Tir
23Le Phan Trong TinQBT2074AUT
24Lam Kim VanQ062072Stmk
25Tran Thanh TanQTD2067
26Lam Thanh TungQBT2058AUT
27Tran Ngoc LongQTB2056
28Nguyen Dac Nguyen KhoiQ052051Vbg
29Huynh Van LyQ062047Stmk
30Nguyen Binh AnQ040Tir
31Ngo Hoang AnQGV0AUSL
32Nguyen Hoang Tuan AnhQ010
33Ho Tri BaoQTB0
34Pham Tien BinhBTA0Wien
35Tran Ngoc ChauHBC0
36Tran Le Cong ChienQ050Vbg
37Duong Manh CuongKSN0
38Luong My DanhHBC0
39Nguyen Hoang DanhQ080Knt
40Nguyen Thanh DanhHBC0
41Dang Cong DinhQ050Vbg
42Nguyen Le Minh DucQTP0
43Nguyen Ngoc DucQGV0AUSL
44Bui Tien DungQ050Vbg
45Nguyen Thanh DungQGV0AUSL
46Pham Nguyen Quoc DuyQTB0
47Tran Anh DuyQ030Sbg
48Diep Khai HangQ060Stmk
49Van Nhat HauQTD0
50Vuong Thanh HieuQ050Vbg
51Nguyen Phu Thang HungBTA0Wien
52Tran The HungQ030Sbg
53Duong Nhat Huynh HuyQGV0AUSL
54Pham Duc HuyQ010
55Truong Thanh KhietQGV0AUSL
56Vu Hoang KhoiQTP0
57Huynh Duy KhuongQ080Knt
58Vuong KiemQBT0AUT
59Le Quoc KienQTD0
60Nguyen Van LanhBTA0Wien
61Bui Phan Truong Trong LeQ010
62Nguyen Huu LoiQTP0
63Vu Nguyen Hoang LuanQ050Vbg
64Ung Quoc ManQTP0
65Du Huy MinhQ040Tir
66Chiem Quang MuaHBC0
67Tran Van MuoiBTA0Wien
68Nguyen Thanh NghiaQ080Knt
69Hoang Vu Cong NguyenQ040Tir
70Tran Van NhuHBC0
71Phan Van NongBTA0Wien
72Duong Thanh PhuongQ060Stmk
73Tran Minh QuanQ030Sbg
74Nguyen Thanh SonQTB0
75Le Tien SyQ040Tir
76Nguyen Hien TaiQTP0
77Dang Phuoc TanQTP0
78Nguyen Van ThanhQ010
79Nguyen Van ThiQ050Vbg
80Ngo Hong ThuanBTA0Wien
81Nguyen Binh ThuanQ040Tir
82Tang Thanh TongQTP0
83Nguyen Huu TriQTD0
84Truong Bao TrungQTD0
85Huynh Nam TuQ040Tir
86Tang Thanh TuQTP0
87Le MinhQTD0
88Vu Anh TuanQTB0
Advertisement
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 12.07.2021 09:27
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use