Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

ՀՀ պատանիների և աղջիկների եզրափակիչ առաջնություն- Մ08 տղաներ

Last update 23.04.2023 13:37:34, Creator/Last Upload: Chess Academy of Armenia-2017

Final Ranking after 9 Rounds

Rk.SNoNameTypFEDRtgClub/CityPts. TB1  TB2  TB3  TB4 
12Մելքոնյան Դավիթ ԱրթուրիU08ARM1111ԵՐԵ/Արաբկիր/Տիգրան Գ.831,50047
210Մաթևոսյան Հայկ ԳևորգիU08ARM1989ԵՐԵ/Բարձրագույն վ/մդ/Ալավերդյան Գ.6,523,00056
34Ավետիսյան Աշոտ ԱրթուրիU08ARM1111ԵՐԵ/Տ. Պետրոսյան/Խալաֆյան Է.623,00045
45Աղոյան Գևորգ ՎահեիU08ARM1111ԵՐԵ/Ակադեմիա/Ալբերտ Շ.5,517,50045
58Ասրյան Արամ ԿարենիU08ARM33ԿՈՏ/Ակադեմիա/Խաչիկյան Հ.520,75053
67Աթաբեկյան Մարատ ԴավիթիU08ARM33ԵՐԵ/Տ. Պետրոսյան/Սանթրյան Ա.516,00054
71Թորոսյան Գարիկ ՄանվելիU08ARM33ԿՈՏ/Կենտրոն/Սիմոն Մ.39,00043
89Աբգարյան Գնել ՀովսեփիU08ARM33ԿՈՏ/Աբովյանի շ/դ/Պետրոսյան Ա.38,75052
96Հարությունյան Սմբատ ՄիհրանիU08ARM33ԵՐԵ/Նոր Նորք/Պողոսյան Ս.2,56,00052
103Ավետիսյան Գոռ ԱշոտիU08ARM33ԵՐԵ/Զեյթուն/Նիազյան Ս.0,52,50040

Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results Of the players In the same point group)
Tie Break3: Most black
Tie Break4: Greater number of victories/games variable