Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

MPL 11th National Schools Chess Championship Under-7 OPEN ***NEW FIDE IDs UPLOADED***

Last update 19.02.2023 21:18:13, Creator/Last Upload: Athens of East Pragadesh

Search for player Search

Starting rank

No.NameFideIDRtgClub/City
1Ayaan Phutane334725641129KAR
2Mani Sarbartho3661120221122WB
3Divith Reddy Adulla334930301114TEL
4Pranav M334030661060TN
5Srujay A881082100AP
6Aadvik A S881082280TN
7Aadwik Abhinav Krishna487235090KAR
8Aarav Somani487051870WB
9Abhinav R487426780TN
10Adheeshwar Vairavan881081120TN
11Advik Aditya Swain334920420ODI
12Advitiya A G334668660MEG
13Aghilan R881081390TN
14Agrawal Anay3661101800UP
15Ahilaan Baishya334921310WB
16Akarsh Anand251902880BIH
17Akhil Rallabandi881081710KAR
18Akshith Done334607100TEL
19Aniruth S881081040TN
20Aravind Srinivas G881082360TN
21Atharv Singh487140700HAR
22Ayan Jamwal334492870HP
23Ayush S Jagtap487039580MAH
24Boddeda Ronith Shivjog487146660AP
25Chayank Ramesh334789100KAR
26Chinthapatla Dhanvin Ram487488110AP
27Devmithran S487886190TN
28Dharsshan Arunachalam881082440TN
29Dhvit Tapankumar Mehta881081800GUJ
30Guhan B487285270TN
31Hemanth Reddy487405940KAR
32Himansh Karthikeya Alahari487637800KAR
33Hriday Garg334278520DEL
34Inba Dhinesh Babu487902650TN
35Jagath Adithya487222190TN
36Jai Prajan P Sri881080740TN
37Jax Danno L J487735060TN
38Johnny Tom S334921660TN
39Kaanthan Vijay487303430TN
40Kamalesh V881081470TN
41Kandlavath Manvith Naik881080820AP
42Karthikeyan S487013270TN
43Kaustubh Thejkumar334865490KAR
44Kavish Palaniappan K334832210TN
45Keerthan Ayyam Karthikeyan487320010TN
46Kirthik Vijayabaskar334921740TN
47Kiyaan Dev334536080MP
48Krithik Kathiresan334023290TN
49Kumar Darsh487538400DEL
50Kushal Karthikeya Naidu Penireddy487538660AP
51Laksh Mihir Dighe334978000MAH
52Lakshan Sundaram K Karthik881047960TN
53Lakshit Dayananda334792400KAR
54Lakshmanan Natesan334456800TN
55Midhun Reddy Janga881082520AP
56Mithil Prasshanna R334193370TN
57Mithran C881082600TN
58Mithran T J881082790TN
59Mudit Pawar881082870DEL
60Mukil Suresh334053010TN
61Nikhil Krishna R G881082950TN
62Nikhilesh R334095280TN
63Nova Ayer Juyal487863650MAH
64Jai Krish Alias P Joshit881081980A& N
65Paladugu Sai Shreyan881083090AP
66Parth Kiran Shinde334700490MAH
67Pradyumn Bubna881083170BIH
68Prasidh Balamurugan487225450TN
69Prayank Gaonkar334956100GOA
70Pugazhmithran V K881081550TN
71Velvendhan R881083250TEL
72Sai Hari Dhaswan R881081200TN
73Rajveer Ajwani334480860CHH
74Reyansh Govind Periwal487540130GUJ
75Rian Rohal Gollapalli334931110AP
76Rithik V S334922200TN
77Rithvik Uppu487609780AP
78Riyansh Sandeep Borate334707310MAH
79Rubeeshwaran Ram Jothiraman881080900TN
80Adhavan Selvaraaj S881081630TN
81Saairakshan Ranganathan487360900TN
82Saathvik Chakravarthy Ramayanam487200970TEL
83Sai Harinish A N881083330TN
84Sai Krishnan881083410TN
85Sai Sanjay K334276740TN
86Saiaansh Singhal487540210DEL
87Samar Gupta487540480HAR
88Sanjay I487227150TN
89Sanjay S L487950460TN
90Sanjeev S L487950540TN
91Saravanan Dhanush Pandian881083500TN
92Sarwin Sivaraj881082010TN
93Sattwik Swain881083680ODI
94Sayansh Das334922710ODI
95Shane Aadhav U334888350TN
96Shubhayan Das487032300TRI
97Siddharth Chodisetti334522530TEL
98Siddharth Gautham487427080TEL
99Sidharth K Anand881083760KER
100Sidhesh D334837950TN
101Sri Sai Vibhu Narkedimilli334932000AP
102Sri Shashanka Mouli Mandapati487056910AP
103Stephen Andrews487228630TN
104Sujith Matu881083840AP
105Swaraj Mishra334233000MAH
106Takkshanth Anand333925360TN
107Talla Naga Shanmuk487532620AP
108Tamilzh Amudhan S487373560TN
109Tejas Tiwari334471100UTT
110Tharun Adithya V D881083920TN
111Veeraj Siddesh Kattimani334861820KAR
112Vihaan Arav487891270TN
113Vinayack Mahadev Sivaguru Rathi Devi881084060TN
114Vubbara S K Vignesh Reddy487178780AP