Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:

ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA CỜ ASEAN

Cập nhật ngày: 16.12.2022 04:37:10, Người tạo/Tải lên sau cùng: Vietnamchess

Tìm theo tên đấu thủ Tìm

Danh sách ban đầu

SốTênIDFideIDRtQT
1Vũ Thị Diệu Ái1KGI0
2Huỳnh Quốc An2BTR0
3Dương Thế Anh3QDO0
4Nguyễn Hữu Hoàng Anh4LDO0
5Phùng Đức Anh5BDU0
6Tôn Nữ Hồng Ân6QNI0
7Vũ Hoàng Gia Bảo7KGI0
8Phan Trọng Bình8BRV0
9Võ Trọng Bình9BTR0
10Dương Thượng Công10QDO0
11Trần Quốc Dũng11HCM0
12Nguyễn Minh Đạt12BTR0
13Trần Đăng Minh Đức13HNO0
14Văng Thị Thu Hằng14HCM0
15Nguyễn Hoàng Hiệp15HNO0
16Phạm Minh Hiếu16KGI0
17Nguyễn Thị Thu Huyền17BTR0
18Lư Chấn Hưng18KGI0
19Nguyễn Văn Hưng19BTR0
20Phan Nguyễn Đăng Kha20BRV0
21Nguyễn Phúc Khang21BTR0
22Hoàng Quốc Khánh22BGI0
23Bảo Khoa23KGI0
24Lê Thị Phương Liên24QNI0
25Đặng Ngọc Minh25BGI0
26Trần Văn Hoàng Lam26BTR0
27Võ Thành Ninh27KGI0
28Lê Hồng Phúc28DAN0
29Cao Sang29LDO0
30Lương Giang Sơn30TTH0
31Phan Ngô Tuấn Tú31BTR0
32Ngô Thanh Tùng32TTH0
33Nguyễn Lâm Tùng33BGI0
34Hoàng Nam Thắng34DAN0
35Nguyễn Huỳnh Minh Thiên35HNO0
36Nguyễn Tấn Thịnh36BTR0
37Trần Quốc Thịnh37BTR0
38Trần Văn Thịnh38DAN0
39Ngô Đức Trí39HNO0
40Nguyễn Thành Trí40BTR0
41Nguyễn Quang Trung41BGI0
42Vũ Thị Diệu Uyên42KGI0