Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:

ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC NĂM 2022 - MÔN CỜ VUA CỜ TIÊU CHUẨN NAM

Cập nhật ngày: 16.12.2022 06:12:43, Người tạo/Tải lên sau cùng: Vietnamchess

Tìm theo tên đấu thủ Tìm

Bảng điểm xếp hạng sau ván 9

HạngTênV1V2V3V4V5V6V7V8V9Điểm HS1  HS2  HS3  HS4  HS5 
1Tran Minh ThangHNO 20w1 14b1 7w1 3w1 5b½ 2b½ 10w1 6b½ 11w17,5039,54964
2Pham ChuongHCM 19b1 23w1 6b0 15w1 12b1 1w½ 7b1 3w1 4w½7035,549,564
3Tran Tuan MinhHNO 28w1 12b1 10w1 1b0 4w+ 11w1 5b½ 2b0 6w16,51,535,55164
4Banh Gia HuyHNO 15b½ 24w1 17b1 6w1 3b- 10b½ 8w1 5w1 2b½6,513349,554
5Dang Hoang SonHCM 30w1 11b½ 9w1 7b1 1w½ 6b1 3w½ 4b0 10w16,50,53550,554
6Le Huu ThaiLDO 31w1 34b1 2w1 4b0 14w1 5w0 12b1 1w½ 3b05,503346,554
7Nguyen Huynh Minh HuyHCM 25b1 16w1 1b0 5w0 18b1 15w1 2w0 14b1 9w½5,5028,54854
8Nguyen Duc VietHNO 27w1 10b0 20w1 12b0 29w1 23w1 4b0 16w½ 15b15,50274254
9Nguyen Huynh Tuan HaiDTH 32b1 17w½ 5b0 23w½ 25b½ 19w1 16b1 15w½ 7b½5,502740,535
10Tran Manh TienCTH 18b1 8w1 3b0 19w1 11b½ 4w½ 1b0 17w1 5b05029,55145
11Pham Tran Gia PhucHCM 21b1 5w½ 15b½ 16w1 10w½ 3b0 14w½ 18b1 1b05028,54735
12Tran Ngoc LanHNO 26b1 3w0 31b1 8w1 2w0 22b½ 6w0 28b1 18w½5026,54344
13Do An HoaNBI 17b0 32w1 16b0 25w0 34b1 21w½ 24b½ 23w1 22b15019,532,545
14Dinh Nho KietHNO 35w+ 1w0 26b1 17w1 6b0 16w½ 11b½ 7w0 21b½4,50264534
15Nguyen Ha Thi HaiDAN 4w½ 29b1 11w½ 2b0 20w1 7b0 25w1 9b½ 8w04,502547,534
16Dang Anh MinhHCM 22w1 7b0 13w1 11b0 24w1 14b½ 9w0 8b½ 17b½4,5024,54335
17Pham Xuan DatHNO 13w1 9b½ 4w0 14b0 31w1 25b½ 22w1 10b0 16w½4,5023,54234
18Vo Huynh ThienCTH 10w0 27b½ 29w1 22b½ 7w0 26b1 23b1 11w0 12b½4,5021,54035
19Nguyen Hoang Dang HuyCTH 2w0 33b1 34w1 10b0 22w0 9b0 31w1 26b½ 28w14,502033,544
20Nguyen Nam KietHNO 1b0 21w1 8b0 34w1 15b0 24b½ 28w0 30w1 31b14,501936,545
21Phan Tran Bao KhangDAN 11w0 20b0 28w0 33b1 27w1 13b½ 29w1 22b½ 14w½4,5017,534,534
22Doan Van DucQDO 16b0 25w1 23b½ 18w½ 19b1 12w½ 17b0 21w½ 13w04022,540,524
23Nguyen Van Toan ThanhQDO 33w1 2b0 22w½ 9b½ 26w1 8b0 18w0 13b0 32w14021,53934
24Nguyen Tran Duy AnhHNO 29w½ 4b0 27w½ 28b1 16b0 20w½ 13w½ 25b½ 26w½40194014
25Tran Quoc PhuDAN 7w0 22b0 33w1 13b1 9w½ 17w½ 15b0 24w½ 27b½40193824
26Nguyen Truong An KhangHNO 12w0 30b1 14w0 27b1 23b0 18w0 32b1 19w½ 24b½4018,53635
27Bui Duc HuyBRV 8b0 18w½ 24b½ 26w0 21b0 33w1 30b½ 29b1 25w½4015,534,525
28Nguyen Khuong DuyBRV 3b0 31w0 21b1 24w0 32b½ 34w1 20b1 12w0 19b03,5016,534,535
29Bao QuangDAN 24b½ 15w0 18b0 30w1 8b0 32w1 21b0 27w0 33w13,5015,53434
30Luong Duy LocDAN 5b0 26w0 32b½ 29b0 33w1 31b½ 27w½ 20b0 34w13,501329,525
31Lam Duc Hai NamDAN 6b0 28b1 12w0 32w½ 17b0 30w½ 19b0 34b1 20w030153425
32Tran Duc TuDON 9w0 13b0 30w½ 31b½ 28w½ 29b0 26w0 33b1 23b02,50113315
33Ho Phuoc TrungDAN 23b0 19w0 25b0 21w0 30b0 27b0 34w1 32w0 29b01133115
34Nguyen Van Nhat LinhBRV -1 6w0 19b0 20b0 13w0 28b0 33b0 31w0 30b01093105
35Nguyen Hoang VyDAN 14b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000040,500

Ghi chú:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Hệ số phụ 2: Fide Tie-Break
Hệ số phụ 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 4: The greater number of victories (variable)
Hệ số phụ 5: Most black