Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ TƯỚNG HẠNG A TP.HCM NĂM 2011 [BẢNG NAM]

Last update 02.10.2011 06:43:23, Creator/Last Upload: Vietnamchess

Search for player Search

Pairings/Results

Round 1

Bo.No.NameFEDPts. ResultPts. NameFEDNo.
11Tran Dang QuangQ010 1 - 00 Bui Huy HoangQTÐ39
240Nguyen Manh HungQTÐ0 0 - 10 Nguyen Huy LamQBT2
33Phan Hung ChiQ010 1 - 00 Nguyen Tuong HuyQ0341
442Le Dang KhoaQTB0 0 - 10 Ngo Quang PhamQGV4
55Duong Dac QuangQBT0 1 - 00 Van KiemQ0543
644Nguyen Duc Trung KienQTB0 0 - 10 Tran Tien HuuQBT6
77Tran Nguyen The ToanQ050 1 - 00 Duong Vi LamQ0145
846Nguyen Dinh Gia LapQGV0 0 - 10 Nguyen Thanh CongQBT8
99Nguyen Minh Nhat QuangQ010 1 - 00 Trieu Duc ThuyQ0647
1048Tran Nhan LocQ080 0 - 10 Nguyen Nhat DuyQ0410
1111Le Phan Trong TinQTÐ0 1 - 00 Lam Ho Gia LocQ0849
1250Tran Phuc LocHBC0 1 - 00 Huynh Van LyQ0612
1313Le Anh MinhQGV0 0 - 10 Si Dieu LongQ0551
1452To Hoang NamQTB0 0 - 10 Nguyen Thanh TriQ0514
1515To VinhQ080 1 - 00 Bui Luong Thanh NamQ0153
1654Nguyen Thanh NamQ010 1 - 00 Cao Phuong ThanhQ0116
1717Nguyen Binh AnQ040 0 - 10 Nguyen Thanh NghiaQ0855
1856Bui Chau Y NhiQ010 1 - 00 Dong Minh AnhQ0118
1919Lam Kim VanQ060 0 - 10 Phan Van NongQ0457
2058Duong Thanh PhongQ060 1 - 00 Dao Thanh BinhQTÐ20
2121Nguyen Van BonQGV0 1 - 00 Lam Ho Gia PhucQ0859
2260Tran Van SangQGV0 0 - 10 Tu Huu CuongQ0422
2323Nguyen Manh CuongQ010 0 - 10 Le Tien SyQ0461
2462Tran Thanh TanQTÐ0 ½ - ½0 Nguyen Hoang DanhQ0824
2525Luong My DanhHBC0 0 - 10 Nguyen Minh TanQTÐ63
2664Nguyen Van ThanhQ010 0 - 10 Nguyen Ngoc DucQGV26
2727Nguyen Hong DucQGV0 1 - 00 Tran Le Ngoc ThaoQ0465
2866Nguyen Van ThiQ050 1 - 00 Nguyen Hung DungQ0328
2929Nguyen Thanh DungQGV0 1 - 00 Nguyen Binh ThuanQ0467
3068Hua Kim ThuanQ040 1 - 00 Le Minh Dai DuongQ0430
3131Tran Anh DuyQ030 0 - 10 Nguyen Van ThuanQBT69
3270Ngo Hong ThuanQTP0 1 - 00 Le Cong HanQ0332
3333Le Anh HaoQ040 ½ - ½0 Kieu Xuan ThuyQTÐ71
3472Phan Minh TienQ040 1 - 00 Van Nhat HauQ0134
3535Vuong Thanh HieuQ050 1 - 00 Ha Trung TinQ0173
3674Tang Thanh TongQTÐ0 1 - 00 Tran Thai HoaQ0536
3737Lieu The HoaQ030 1 - 00 Tang Minh TrietQGV75
3876Nguyen Anh TuanQTÐ0 0 - 10 Nguyen Thai HoangQ0638