Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG UP - NHÀ VĂN HOÁ THANH NIÊN 2016

Last update 03.04.2016 09:24:47, Creator/Last Upload: vietnamchess

Pairings/Results

Round 1

Bo.No.NamePts. ResultPts. NameNo.
11Ngô Hoàng Ân0 1 - 00 Nguyễn Đức Minh46
247Trương A Minh0 0 - 10 Nguyễn Hoàng Bảo2
33Nguyễn Văn Bảy0 0 - 10 Trương Văn Minh48
449Trần Hồng Nam0 0 - 10 Trần Cấm4
55Anh Ba Cân0 0 - 10 Võ Nguyễn Trung Nam50
651Phạm Trọng Nghĩa0 0 - 10 Tăng Chí Cương6
77Bùi Chí Cường0 1 - 00 Phạm Văn Nhật52
853Dũng Nhỏ0 1 - 00 Lê Gia Cường8
99Ngô Trấn Cường0 0 - 10 Trần Văn Phúc54
1055Nguyễn Tấn Phước0 1 - 00 Nguyễn Hoàng Cường10
1111Pei Lý Cường0 0 - 10 Nguyễn Văn Phương56
1257Nguyễn Duy Quân0 0 - 10 Chương Chánh12
1313Khải Danh0 1 - 00 Nguyễn Minh Quyền58
1459Lý Sang0 - - +0 Trương Công Danh14
1515Phạm Tấn Dư0 1 - 00 Phú Minh Sang60
1661Trần Văn Sang0 1 - 00 Phan Quốc Dũng16
1717Trương Ngọc Duy0 1 - 00 Lâm A Sâm62
1863Lưu Quyên Sương0 1 - 00 Ngô Đại Dương18
1919Nguyễn Ngọc Đức0 1 - 00 Nguyễn Lâm Tân64
2065Huỳnh Văn Tẻo0 1 - 00 Huỳnh Tấn Hải20
2121Đặng Văn Hiền0 1 - 00 Cao Quang Tiến66
2267Nguyễn Thanh Toàn0 1 - 00 Nguyễn Quang Hiếu22
2323Trần Chí Hiếu0 0 - 10 Trần Nguyễn Thế Toàn68
2469Võ Văn Toàn0 0 - 10 Ngô Văn Hoàng24
2525Nguyễn Phương Hùng0 0 - 10 Nguyễn Văn Toản70
2671Tăng Thanh Tú0 1 - 00 Mai Thị Thanh Hương26
2727Giang Hán Kết0 1 - 00 Lê Thanh Tuấn72
2873Nguyễn Thanh Tuấn0 0 - 10 Nguyễn Trung Kiên28
2929Võ Anh Kha0 0 - 10 Văn Tuấn74
3075Nguyễn Ngọc Tùng0 + - -0 Nguyễn Thanh Khiết30
3131Lê Đăng Khoa0 0 - 10 Nguyễn Thanh Tùng76
3277Trần Quốc Thái0 0 - 10 Nguyễn Huy Lam32
3333Lê Ngọc Lâm0 + - -0 Vũ Duy Thái78
3479Trần Văn Thanh0 0 - 10 Nguyễn Hoàng Lâm34
3535Lê Anh Lê0 1 - 00 Nguyễn Lê Mai Thảo80
3681Tạ Thị Phương Thảo0 0 - 10 Phan Hoàng Linh36
3737Trịnh Mỹ Linh0 1 - 00 Nguyễn Văn Thi82
3883Đặng Hữu Thích0 1 - 00 Phạm Phi Long38
3939Nguyễn Quang Lợi0 0 - 10 La Thiên84
4085Hoàng Văn Thống0 0 - 10 Hồ Minh Luân40
4141Diệp Quốc Mẫn0 1 - 00 Diệp Bảo Thuận86
4287Nguyễn Hoàng Trung0 1 - 00 Bùi Quang Minh42
4343Hứa Quang Minh0 0 - 10 Lại Việt Trường88
4489Đặng Việt0 1 - 00 Lê Minh44
4545Nguyễn Chí Minh0 0 - 10 Lê Văn Vĩnh90
4691Nguyễn Xuân Vĩnh 0 1 - 00 Võ Văn Tiến92
4793Phan Tiến Hưng0 0 - 10 Nguyễn Đức Duy94
Advertisement
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 12.07.2021 09:27
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use