Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ VUA VĐHS TPHCM NH 2014-2015 [NỮ THPT]

Last update 26.10.2014 06:28:33, Creator/Last Upload: Saigon

Search for player Search

Starting rank

No.NameFED
1Đặng Thị Quỳnh AnhQGV
2Nguyễn Hoàng AnhQBT
3Lê Nguyễn Bích HàQ01
4Nguyễn Nhật HàQ05
5Nguyễn Thị Thu HươngQGV
6Trần Nguyễn Quế HươngQTĐ
7Đào Khánh LinhQ07
8Nguyễn Thị Khánh LinhQ10
9Nguyễn Thị Thùy MinhQ07
10Lê Minh NhậtQ03
11Phan Hồng NhiênQ08
12Đỗ Thị Bích QuỳnhQ03
13Trần Phương QuỳnhQTB
14Nguyễn Minh ThưQTP
15Nguyễn Thanh Thủy TiênQ01
16Nguyễn Đình Bảo TrânQ05
17Vương Ngọc TrânQTB