Пары/Результаты

9. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
12IMZenzera Alexey23667 1 - 0 Shpakovsky Kirill18448
24Chernyak Viktoria2063 ½ - ½ Karasova Daria179311
31Usmanov Vasily2392 1 - 04 Nakonechniy Andrey018
43Pershin Denis21814 0 - 15 Zhilchikov Nikolai20225
513Serebryakova Svetlana16264 0 - 14 Klevets Ksenia18239
612Sorokina Svetlana1694 ½ - ½3 Ladzin Ivan181810
77Ivanov Artem1867 ½ - ½2 Druzhkov Nikita016
86Shuster Andrei1915 1 - 01 Korytov Nikita017
914Zhuravleva Irina1624 1 bye 
1015Kulikov Mikhail14812 0 без пары 

8. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
19Klevets Ksenia18234 0 - 16 IMZenzera Alexey23662
21Usmanov Vasily2392 1 - 04 Pershin Denis21813
318Nakonechniy Andrey04 0 - 1 Chernyak Viktoria20634
46Shuster Andrei1915 0 - 14 Zhilchikov Nikolai20225
58Shpakovsky Kirill1844 1 - 0 Ivanov Artem18677
614Zhuravleva Irina16243 ½ - ½ Serebryakova Svetlana162613
711Karasova Daria1793 1 - 02 Druzhkov Nikita016
817Korytov Nikita01 0 - 1 Sorokina Svetlana169412
910Ladzin Ivan18182 1 bye 
1015Kulikov Mikhail14812 0 без пары 

7. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
12IMZenzera Alexey23665 1 - 0 Shuster Andrei19156
25Zhilchikov Nikolai20224 0 - 1 Usmanov Vasily23921
33Pershin Denis21814 0 - 1 Chernyak Viktoria20634
47Ivanov Artem1867 0 - 13 Klevets Ksenia18239
511Karasova Daria17933 ½ - ½3 Serebryakova Svetlana162613
612Sorokina Svetlana1694 0 - 13 Nakonechniy Andrey018
717Korytov Nikita01 0 - 1 Shpakovsky Kirill18448
810Ladzin Ivan18182 0 - 12 Zhuravleva Irina162414
916Druzhkov Nikita01 1 bye 
1015Kulikov Mikhail14812 0 без пары 

6. Тур on 2013/10/18

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
11Usmanov Vasily2392 1 - 05 IMZenzera Alexey23662
24Chernyak Viktoria2063 1 - 0 Shuster Andrei19156
35Zhilchikov Nikolai2022 ½ - ½3 Ivanov Artem18677
49Klevets Ksenia18233 0 - 13 Pershin Denis21813
58Shpakovsky Kirill18442 ½ - ½ Karasova Daria179311
613Serebryakova Svetlana16262 1 - 0 Sorokina Svetlana169412
718Nakonechniy Andrey02 1 - 02 Ladzin Ivan181810
817Korytov Nikita00 + - -2 Kulikov Mikhail148115
916Druzhkov Nikita01 0 - 11 Zhuravleva Irina162414

5. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
13Pershin Denis21813 0 - 14 IMZenzera Alexey23662
24Chernyak Viktoria20633 ½ - ½3 Zhilchikov Nikolai20225
37Ivanov Artem18673 0 - 1 Usmanov Vasily23921
46Shuster Andrei1915 1 - 02 Shpakovsky Kirill18448
515Kulikov Mikhail14812 0 - 12 Klevets Ksenia18239
611Karasova Daria17932 ½ - ½2 Sorokina Svetlana169412
716Druzhkov Nikita01 0 - 11 Serebryakova Svetlana162613
814Zhuravleva Irina16241 0 - 11 Nakonechniy Andrey018
910Ladzin Ivan18181 1 - 00 Korytov Nikita017

4. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
12IMZenzera Alexey23663 1 - 03 Chernyak Viktoria20634
28Shpakovsky Kirill18442 0 - 12 Pershin Denis21813
312Sorokina Svetlana16942 0 - 12 Zhilchikov Nikolai20225
411Karasova Daria17932 0 - 12 Ivanov Artem18677
513Serebryakova Svetlana16261 0 - 1 Usmanov Vasily23921
66Shuster Andrei1915 1 - 01 Ladzin Ivan181810
79Klevets Ksenia18231 1 - 01 Nakonechniy Andrey018
815Kulikov Mikhail14811 1 - 01 Zhuravleva Irina162414
917Korytov Nikita00 0 - 10 Druzhkov Nikita016

3. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
15Zhilchikov Nikolai20222 0 - 12 IMZenzera Alexey23662
21Usmanov Vasily2392 0 - 12 Chernyak Viktoria20634
37Ivanov Artem18671 1 - 0 Shuster Andrei19156
43Pershin Denis21811 1 - 01 Serebryakova Svetlana162613
58Shpakovsky Kirill18441 1 - 01 Kulikov Mikhail148115
612Sorokina Svetlana16941 1 - 01 Klevets Ksenia18239
718Nakonechniy Andrey01 0 - 11 Karasova Daria179311
810Ladzin Ivan18180 1 - 00 Druzhkov Nikita016
914Zhuravleva Irina16240 1 - 00 Korytov Nikita017

2. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
16Shuster Andrei19151 ½ - ½1 Usmanov Vasily23921
22IMZenzera Alexey23661 1 - 01 Ivanov Artem18677
34Chernyak Viktoria20631 1 - 01 Shpakovsky Kirill18448
411Karasova Daria17931 0 - 11 Zhilchikov Nikolai20225
518Nakonechniy Andrey01 0 - 10 Pershin Denis21813
69Klevets Ksenia18230 1 - 00 Zhuravleva Irina162414
715Kulikov Mikhail14810 1 - 00 Ladzin Ivan181810
816Druzhkov Nikita00 0 - 10 Sorokina Svetlana169412
913Serebryakova Svetlana16260 1 - 00 Korytov Nikita017

1. Тур on 2013/10/17

Bo.Ном.ИмяРейтОчки РезультатОчки ИмяРейтНом.
11Usmanov Vasily23920 1 - 00 Klevets Ksenia18239
210Ladzin Ivan18180 0 - 10 IMZenzera Alexey23662
33Pershin Denis21810 0 - 10 Karasova Daria179311
412Sorokina Svetlana16940 0 - 10 Chernyak Viktoria20634
55Zhilchikov Nikolai20220 1 - 00 Serebryakova Svetlana162613
614Zhuravleva Irina16240 0 - 10 Shuster Andrei19156
77Ivanov Artem18670 1 - 00 Kulikov Mikhail148115
816Druzhkov Nikita00 0 - 10 Shpakovsky Kirill18448
917Korytov Nikita00 0 - 10 Nakonechniy Andrey018