Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: XXVI Мемориал П.В.Дубинина
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 67 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Датум на раѓање * DD.MM.YYYY Род * Шаховски клуб Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код Национален ИД Национален рејтинг Национална рејтинг листа Улица * Поштенски број * Град * Земја * E-Mail * Забелешка * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава