Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: Tournoi national des challengers +1600
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 43 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Датум на раѓање * DD.MM.YYYY Род * Шаховски клуб Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код E-Mail * * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава