Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: 1.Gambelo-Open 2018
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 16 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Датум на раѓање * DD.MM.YYYY Род * Шаховски клуб Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код Национален ИД Национален рејтинг Национална рејтинг листа Улица Поштенски број Град Земја E-Mail * * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава