Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: Icelandic Open - Akureyri Chessclub 100 Years
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 4 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Година на раѓање (yyyy) * Род * Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код E-Mail * * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава