Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: 15e Open de Payerne
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 46 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Година на раѓање (yyyy) * Род * Шаховски клуб Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код Национален ИД Национален рејтинг Национална рејтинг листа Улица Поштенски број Град Земја E-Mail * Забелешка * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава