Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: 24. hit open 2019 - OPEN B
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 67 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Датум на раѓање * DD.MM.YYYY Род * Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код E-Mail * * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава