Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: GAMMA Reykjavik Open 2019
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 148 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Година на раѓање (yyyy) * Род * Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код Национален ИД Национален рејтинг Национална рејтинг листа E-Mail * * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава