Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: Int. Chess Open Graz 2019 Weekend
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 15 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Научно-академско звање Датум на раѓање * DD.MM.YYYY Род * Шаховски клуб VereinsNr Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код Национален ИД Национален рејтинг Национална рејтинг листа Улица Поштенски број Град Земја E-Mail * Забелешка * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава