Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А-П Р И Ј А В А: Rilton Cup 2018/2019
Турнир Федерација Играчите се пријавени: 428 Ранг листа Список по азбучен ред
Турнир * Име * Презиме * Година на раѓање (yyyy) * Род * Шаховски клуб Наслов FIDE Рејтинг Федерација * ФИДЕ ИД-код E-Mail * * обврзни полиња После Вашата пријава ќе добиете mail со потврда. Пратите пријава