Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 5 days (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM

Last update 22.11.2019 05:23:59, Creator/Last Upload: Pham Viet Khoa Hanoi Vietnam

Search for player Search

Starting rank

No.NameFED
1Nguyễn Văn HuyHNO
2Nguyễn Đức HòaQDO
3Cao SangLDO
4Võ Thành NinhKGI
5Dương Thế AnhQDO
6Đặng Hoàng SơnHCM
7Nguyễn Đặng Hồng PhúcHCM
8Lê Hữu TháiLDO
9Nguyễn Phước TâmCTH
10Hoàng Văn NgọcBGI
11Phạm Xuân ĐạtHNO
12Nguyễn Hoài NamQNI
13Nguyễn Hoàng ĐứcQNI
14Võ Phạm Thiên PhúcHCM
15Trần Đức TúDON
16Nguyễn Lâm ThiênHCM
17Phạm Phú QuangHCM
18Nguyễn Hữu Hoàng AnhLDO
19Phạm Công MinhNBI
20Nguyễn Quang TrungBGI
21Nguyễn Hoàng HiệpHNO
22Hoàng Quốc KhánhBGI
23Đặng Ngọc MinhBGI
24Đinh Nho KiệtHNO
25Đầu Khương DuyHNO
26Nguyễn Mạnh ĐứcHNO
27Nguyễn Vương Tùng LâmHNO
28Lâm Đức Hải NamDAN
29Đỗ Quang MinhHNO
30Trần Ngọc Minh DuyDON
31Nguyễn Hoàng BáchHNO