Կապել A.Margaryan 11th Memorial- A4 U10 boys մրցաշարերի օրացույցի հետ Ծնթգր3. Երկրի բոլոր հրավերները տեսանելի են, եթե Swiss-Manager-ում նշված մեկնարկը համընկնում է օրացույցում նշված մեկնարկի ամսաթվի հետ (+/- 1 օր): Ծնթգր2. "PDF Creator" (°) անվճար ծրագրի միջոցով ցանկացած փաստաթուղթ կարելի է փոխարկել PDF նիշքի: Մրցաշարերի օրացույցի մուտք Կապել մրցաշարը հրավերի հետ Ծնթգր1. Հրավերը պետք է նախապես զետեղված լինի մրցաշարերի օրացույցում որպես PDF-նիշք: