HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 -

Last update 15.01.2020 11:04:29, Creator/Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Tournament selectionCờ tiêu chuẩn: Nam 7, Nam 9, Nam 11, Nam 13, Nam 15, Nam 18
Cờ tiêu chuẩn: Nữ 7, Nữ 9, Nữ 11, Nữ 13, Nữ 15, Nữ 18
Cờ nhanh: Nam 7, Nam 9, Nam 11, Nam 13, Nam 15, Nam 18
Cờ nhanh: Nữ 7, Nữ 9, Nữ 11, Nữ 13, Nữ 15, Nữ 18
Parameters Show tournament details, Link with tournament calendar
Overview for teamAMS, BBA, BDI, BMA, BTL, CGI, CMY, DAN, DDA, ĐPH, GLA, HBT, HCA, HDO, HDU, HKI, HMA, HOZ, KLI, LBI, LTT, MDU, NCH, NHO, NHU, NTL, NTR, PDP, PHT, PTH, QOA, SSO, STA, THO, TOA, TOB, TQT, TTH, TTR, TXU, UHO, VDU, YHO, YVI
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 7 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Top five players, Total statistics, medal statistics
Excel and PrintPrint list, Export to Excel (.xls), Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Quách Minh Châu0KLI 8w1 13b1 6w1 3w1 2b1 7b1 5w06,00,026,5633
2Cao Khánh Linh0TQT 10b1 3w0 5b1 4w1 1w0 8b1 7w15,01,030,5533
3Nguyễn Phương Linh0NHU 9w1 2b1 7w1 1b0 6w1 4b0 11w15,01,030,0531
4Phạm Diệu Hương0KLI 6w0 -1 12b1 2b0 9w1 3w1 8b15,01,026,0432
5Triệu Hải Yến0PDP -1 6b0 2w0 12w½ 13b1 9w1 1b14,50,025,0332
6Lê Thị Hoàng Yến0YVI 4b1 5w1 1b0 8w0 3b0 13w1 -14,00,028,0331
7Phạm Hạnh Trang0TOA 12b1 11w1 3b0 10w1 8b1 1w0 2b04,00,027,5442
8Nguyễn Như Quỳnh0TOB 1b0 10w1 11b1 6b1 7w0 2w0 4w03,00,030,0332
9Tạ Phương Phương0NHU 3b0 12w0 -1 11w1 4b0 5b0 13w13,00,024,5230
10Nguyễn Thanh Huyền0BBA 2w0 8b0 13w1 7b0 -1 11b0 12w13,00,022,0230
11Đỗ Ngọc Anh0BBA 13w1 7b0 8w0 9b0 12b1 10w1 3b03,00,021,5341
12Nguyễn Hải Yến0NTR 7w0 9b1 4w0 5b½ 11w0 -1 10b02,50,026,0131
13Nguyễn Thị Thúy Ngân0BMA 11b0 1w0 10b0 -1 5w0 6b0 9b01,00,027,0040

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories (variable)
Tie Break4: Most black
Tie Break5: The greater number of victories (variable)

Advertisement