Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỚP 6-7

Last update 10.11.2019 05:00:32, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank

No.NameFED
1Phan Ngọc Khánh AnQTB
2Đặng Minh AnhQ01
3Lý Hoàng AnhQ03
4Nguyễn Huỳnh Xuân AnhQ10
5Nguyễn Mậu Trâm AnhQ01
6Nguyễn Ngọc Phương AnhQ10
7Trần Hoàng Minh AnhQTB
8Trần Vân AnhQ02
9Lý Nguyễn Ngọc ChâuQ05
10Nguyễn Thị Kim ChiQ12
11Trần Thị Tâm ĐoanQ12
12Ngô Minh HằngQGV
13Nguyễn Châu Ngọc HânQGV
14Phạm Gia HânQ02
15Nguyễn Thảo HiềnQBT
16Nguyễn Bảo Kim HoaQ06
17Đào Nguyễn Thu LâmQ03
18Đinh Xuân Phương LinhQPN
19Từ Tú LinhBTA
20Nguyễn Ngọc Phương NghiQ05
21Nguyễn Thảo NghiHBC
22Phan Lê Mỹ NgọcQ07
23Nguyễn Thái An NguyênQ04
24Ngô Nguyễn Nguyên NhưBTA
25Đặng Huệ PhươngQ06
26Huỳnh Lam PhươngHBC
27Trần Khánh QuyênQ11
28Trịnh Ngọc Như ThảoQTP
29Đào Phương TrangQ07
30Nguyễn Ngọc Bảo TrânQ09
31Nguyễn Cao Thanh TrúcQ09
32Châu Điền Nhã UyênQBT
33Cao Lê Thúy VyQ04
34Trần Tiểu YếnQTP