Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỚP 8-9

Last update 10.11.2019 05:02:38, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank

No.NameFED
1Huỳnh Nguyễn Hoàng ÂnQ07
2Võ Thiên ÂnQ05
3Nguyễn Đăng BảoQ01
4Trần Võ Quốc BảoQ06
5Trần Trí DũngQ10
6Phạm La Chí DuyQ03
7Trương Huỳnh DuyQPN
8Nguyễn Tôn Thái DươngQ10
9Nguyễn Thành ĐôQ09
10Nguyễn Hạnh Hoàng ĐứcQGV
11Nguyễn Hữu Trần HuyQ12
12Nguyễn Thành KiênHHM
13Trần Minh KỳQ04
14Cù Minh KhangQ05
15Lê Đăng KhoaQ04
16Bạch Văn Tín KhôiQTP
17Nguyễn Hữu Nam PhongQGV
18Nguyễn Thành NhânQ12
19Nguyễn Thanh PhongQ09
20Lê Đình Bảo PhúQTB
21Lê Định PhúcQBT
22Nguyễn Hồng PhúcQTB
23Nguyễn Long PhụngQBT
24Nguyễn Đình Hoàng QuânQTP
25Huỳnh Kim SơnQ03
26Nguyễn Thanh SơnHBC
27Trần Xuân TùngQ07
28Nguyễn Phạm Phúc ThảoHBC
29Võ Trần Quang TríQ06
30Hoàng ViệtQ01