Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

2o Open A.S.O.P DIAS 2011

Last update 10.05.2011 14:44:14, Creator/Last Upload: greek chess federation

Starting rank

No.NameFEDRtgClub/City
1Georgiou KonstantinosGRE2259ÄÊÐ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ
2Kostouros AlexandrosGRE2223ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ Ã.Ó
3Sienczewski ZbigniewPOL2218ÓÏ "ÈÙÌÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÕ"
4Kagas KonstantinosGRE2081ÄÊÐ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ
5Anairousis PanagiotisGRE2044ÓÌÁÏ ÊÁÉÓÁÑÉÁÍÇÓ
6Taylor MichaelENG2038ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
7Êorlotsidis SpiridonGRE2007ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
8Anagnostou IoannisGRE2001ÓÏ "ÈÙÌÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÕ"
9Giannopoulos AntoniosGRE1830ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
10Geropapas PeriklisGRE1778ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
11Stamoulis EliasGRE1759ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
12Pavlis AntoniosGRE1737ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
13Giannoulis DionisiosGRE1693ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
14Vlastos AlexandrosGRE1687Ó.Ï ÓÁËÁÌÉÍÁÓ
15Papathanasopoulos NikolaosGRE1680ÓÏ ×ÁËÁÍÄÑÉÏÕ
16Mavroudis DionisiosGRE1664Ó.Ï ÁÃÉÁÓ ÂÁÑÂÁÑÁÓ
17Nteves StamatiosGRE1643ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
18Mourtzouni MariaGRE1627ÄÊÐ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ
19Bitsanis GeorgiosGRE1546ÔÑÅÉÓ ÁÓÔÅÑÅÓ
20Kafkalas NikolaosGRE1509Ó.Ï ÁÉÃÁËÅÙ
21Grapsas PanagiotisGRE1507Ó.Ï ÐÅÑÉÓÔÅÑÉÏÕ
22Koutsounis VasileiosGRE1504ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
23Bellos VasileiosGRE1453ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
24Triantafyllos MichaelGRE1453ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
25Stamoulis HristosGRE1452ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
26Darviris PanagiotisGRE1442ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
27Stavropoulos KonstantinosGRE1350Ó.Ï ÊÇÖÇÓÉÁÓ
28Anagnostou Marios-StavrosGRE1505ÓÏ "ÈÙÌÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÕ"
29Forakis KonstantinosGRE1265ÓÏ "ÈÙÌÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÕ"
30Hrisogelou Athanasia-PanagiotaGRE1020ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
31Kotsokolos TheodorosGRE1010ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
32Konstantagkas IoannisGRE1005ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
33Kontopanagos IoannisGRE1005ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
34Stamatelopoulos IoannisGRE1005ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
35Volis MarkosGRE1005ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
36Xenaki DespinaGRE1005ÄÊÐ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ
37Kazalis ManosGRE1000ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
38Konstantopoulos PanagiotisGRE1000ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
39Konstantopoulos SpirosGRE1000ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
40Kontogiannis AlexandrosGRE1000ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
41Paraskevopoulos PanagiotisGRE1000ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"
42Vlassopoulos NikolaosGRE1000ÁÓÏ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇÓ "ÄÉÁÓ"