Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Մալաթիա - Սեբաստիա ՇՄՄ-ի Եզրափակիչ

Last update 07.06.2019 13:21:49, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աբրահամյան ՌադիկARM2086Մալաթիա/Մելքոնյան
2Աբրահամյան ԴավիթARM2073Մալաթիա/Մելքոնյան
3Քալոյան ԻշխանARM2025Մալաթիա/Մելքոնյան
4Ստեփանյան ԱլվարդARM2006Մալաթիա/Մելքոնյան
5Սաֆարյան ՎլադիմիրARM2005Մալաթիա/Մաթևոսյան
6Ագասարով ԲենիկARM2003Մալաթիա/Մելքոնյան
7Ղազարյան ԴավիթARM1996Մալաթիա/Մելքոնյան
8Կուդրյաշև ԷդգարARM1992Մալաթիա/Մաթևոսյան
9Մելքոնյան ՄայիսARM1990Մալաթիա/Մելքոնյան
10Անդրեասյան ԷդգարARM1976Մալաթիա/Մելքոնյան
11Օղուլուկյան ԱրսենARM1967Մալաթիա/Մելքոնյան
12Միրզոյան ԷլենARM1947Մալաթիա/Մաթևոսյան
13Մկրտչյան ԱնահիտARM1945Մալաթիա/Մաթևոսյան
14Գևորգյան ԴավիթARM1927Մալաթիա/Մելքոնյան
15Առաքելյան ԴենիսARM1111Մալաթիա/Մելքոնյան
16Գալստյան ՄարիաARM1111Մալաթիա/Մաթևոսյան
17Կրկյաշարյան ՍոնաARM1111Մալաթիա/Հայրապետյան
18Հովհաննիսյան ԳևորգARM1111Մալաթիա/Մաթևոսյան
19Սարգսյան ԿարոARM1111Մալաթիա/Մելքոնյան
20Աբգարյան ՀենրիARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
21Ալեքսանյան ՌուբենARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
22Ալեքսանյան ՎաչագանARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
23Ամիրխանյան ԿարոARM222Մալաթիա/Մաթևոսյան
24Առաքելյան ՄանվելARM222Մալաթիա/Ստեփանյան
25Բադալյան Տիգրան *ARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
26Բուռնազյան Էրիկ *ARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
27Գալոյան ԳևորգARM22211 դպր./Հովյաննիսյան
28Գրիգորյան ԴավիթARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
29Լոռեցյան ԳրիգորARM222Մալաթիա/Ստեփանյան
30Խանվելյան ՀրաչARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
31Կարապետյան ԳոռARM22211 դպր./Հովյաննիսյան
32Կուդրյաշև ԹովմասARM222Մալաթիա/Մաթևոսյան
33Հովակիմյան ՆարեARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
34Ղազարյան ՆանեARM222Մալաթիա/Մաթևոսյան
35Ղարիբյան ՄիքայելARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
36Մանուչարյան ԷդգարARM222Մալաթիա/Մաթևոսյան
37Մարգարյան ԱլենARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
38Մելքումյան ՆարեկARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
39Մեսրոպյան ԳոռARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
40Մնացականյան ՆարեկARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
41Յարազյան ՏիգրանARM222Մալաթիա/Մելքոնյան
42Պողոսյան ԴանիելARM222Մալաթիա/Անդրեասյան
43Ջուլջյան ՀարությունARM222Մալաթիա/Մաթևոսյան
44Սարգսայան ՎահեARM222Մալաթիա/Անդրեասյան
45Սարգսյան ՍևակARM222Մալաթիա/Անդրեասյան
46Սաֆարյան ԱստղիկARM222Մալաթիա/Հայրապետյան
47Բեգինյան ԱշոտARM33Մալաթիա/Հայրապետյան
48Բոնդարենկո ՎիկտորյաARM33Մալաթիա/Մելքոնյան
49Գալստյան ԱրսենARM33Մալաթիա/Հայրապետյան
50Գասպարյան ԴավիթARM33Մալաթիա/Մելքոնյան
51Գափոյան ՀայկARM33Մալաթիա/Մելքոնյան
52Դալլաքյան ՆարեկARM33Մալաթիա/Մելքոնյան
53Մարգարյան ԱլեքսARM33Մալաթիա/Ստեփանյան
54Մկրտումյան ՍտելլաARM33Մալաթիա/Ստեփանյան
55Մկրտչյան ՌոբերտARM33Մալաթիա/Մելքոնյան
56Ներսիսյան ԺորաARM33Մալաթիա/Հայրապետյան
57Շահբազյան ՎարդանARM33Մալաթիա/Ստեփանյան
58Պետրոսյան ՏիգրանARM33Մալաթիա/Մաթևոսյան
59Սայադյան ՀարությունARM33Մալաթիա/Մելքոնյան
60Սաքոյան ԱրտյոմARM33Մալաթիա/Ստեփանյան
61Սաֆարյան ՎահեARM33Մալաթիա/Հայրապետյան
62Փափազյան ԿարապետARM33Մալաթիա/Մելքոնյան
63Աբրահամյան ԱրմանARM4Մալաթիա/Մելքոնյան
64Բազիկյան ՏիգրանARM4Մալաթիա/Ստեփանյան
65Բայբուրցյան ՆարեկARM4
66Բոշյան ԿարենARM4Մալաթիա/Մելքոնյան
67Գրիգորյան ՆարեկARM4Մալաթիա/Մելքոնյան
68Գրիգորյան Նարեկ Հ.ARM4Մալաթիա/Ստեփանյան
69Ղազարյան ՎահեARM4Մալաթիա/Հայրապետյան
70Ղևենյան ԳրիգորARM4Մալաթիա/Մելքոնյան
71Մուրադյան ՌաֆայելARM4Մալաթիա/Մելքոնյան
72Առաքելյան Արթուր *ARM0Մալաթիա/Ստեփանյան