Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ tiêu chuẩn

Last update 04.06.2019 10:41:59, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank

No.NameFED
1Châu Trần Bình NhiBTH
2Đoàn Bảo Khánh NhậtKHO
3Đoàn Hồng NgọcLDO
4Dương Hạnh QuyênBDH
5Hầu Nguyễn Kim NgânDTH
6Lê Hoàng NgânBTH
7Lê Hoàng Phương ThyBTH
8Lê Thị Thuận LợiNTH
9Ngô Thư TúBTH
10Nguyễn Ngọc Mai ChiDON
11Nguyễn Phan Mai LinhLDO
12Nguyễn Thị Bích TrânNTH
13Nguyễn Thị Huỳnh ThưBTR
14Nguyễn Thị Thảo QuyênDLC
15Nguyễn Trà Phúc NguyênBTH
16Nguyễn Trần Khánh NgọcLDO
17Nguyễn Tuệ MinhBTH
18Phạm Hoàng Thiên NhiDLC
19Trần Hoàng LinhKHO
20Trần Ngọc Như ÝBTR
21Trương Gia MỹBDH
22Trương Ngọc Trà MyNTH
23Văn Thị Ý ThanhBTH
24Vũ Nguyễn Hoàng GiangDLC
25Phạm Nguyễn Minh ThưNTN
Advertisement