കേരളാ സംസ്ഥാന UNDER -17 ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് - 2019 - ( GIRLS)

Posledná aktualizácia 18.05.2019 14:35:23, Creator/Last Upload: chess association kerala

Výber turnajaU-17 Girls
U-17 Open
Linkyoficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar
Výber parametrov ukáž detaily turnaja
VýstupyŠtartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Alphabetical list all groups, Časový rozpis
Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel
Kolá po šach.k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný
Ranking list afterk.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7
Excel a tlačTlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF

Štartová listina

č.TMenoFideIDFEDEloKlub
1Anjitha Krishnakumar46654119IND1474EKM
2Swaroopa E T35061917IND1332KNR
3Anupam M Sreekumar45033501IND1325TVM-S
4Lakshmi Akshara Raj25008714IND1288EKM-S
5Nayan Megha K A45060908IND1287MLP-S
6Asna Abdeen46618880IND1227EKM-S
7Anchu G25961446IND1208KLM
8Arundhathy R Nair25157981IND1195TVM-D
9Adra P45058555IND1174KSD
10Pournami S25732439IND1147PKD
11Abha P45058539IND1119KSD
12Nerita Nahas25120751IND1103TVM
13Sarangi C25967746IND1097MLP
14Vasundhara P.25010980IND1088KKD-S
15Malha A K25749331IND1084KKD
16Mayoogha N25656260IND1080PKD
17Maalavigaa R35074296IND1067KTM
18Haripriya Raj25736060IND1053WYD
19Archana M E45087679IND1035MLP-S
20Anna Rose Rajan25965751IND0TVM
21Ardra Tito35015036IND0EKM-S
22Delna Elizabeth Saju25703307IND0KTM-S
23Devika S NairIND0PTA
24Hridya VinodIND0ALP
25Laxmi Rakesh25761390IND0EKM
26Nafeena Sameer25159623IND0KLM-S
27Nahna Sameer25697552IND0KLM
28Poonthendral R25961608IND0PTA
29Shifna P25966065IND0MLP
30Venus Biju45002126IND0KTM-S
31Vygaprabha K A25925687IND0PKD-S
Advertisement