Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՆՀՏ - 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար / 15:30

Last update 08.05.2019 18:43:31, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աթոյան ՄարիARM0Նոր նորք - Ս. Պողոսյան
2Աճեմյան ՀովհաննեսARM0Նոր նորք - Գ. Մարտիրոսյան
3Ամիրջանյան ԻռենARM0ՆՀՏ - Ա. Գևորգյան
4Այդինյան ԴավիթARM0Նոր նորք - Ս. Ամիրյան
5Այվազյան ԳարիկARM0Ջրվեժ -Ս. Բաղդասարյան
6Ասատրյան ԱլեքսանդրARM0Նոր նորք - Ի Կշտոյան
7Բաբայան ԱրամեARM0Նոր նորք - Ա. Գևորգյան
8Բախշյան ԱրկադիARM0Նոր նորք - Ա. Գևորգյան
9Գաբրիելյան ՏարոնARM0Նոր նորք - Գ. Մարտիրոսյան
10Գասպարյան ՌոբերտARM0Նոր նորք - Ի. Կշտոյան
11Գրիգորյան ԳևորգARM0Նոր նորք - Ի, Կշտոյան
12Թամազյան ՀայկARM0Ջրվեժ - Ս. Բաղդասարյան
13Իսրայելյան ՆորայրARM0ՆՀՏ - Գ. Բարխոյան
14Խաչատրյան ՆարեկARM0Նոր նորք - Հ. Պետրոսյան
15Հասոյան ԱլիկARM0Ջրվեժ - Ս. Բաղդասարյան
16Հովհաննիսյան ԱրսենARM0Նոր նորք - Ս. Պողոսյան
17Հովսեփյան ԱննաARM0Ջրվեժ - Ս. Բաղդասարյան
18Մաթևոսյան ԱլեքսանդրARM0Նոր նորք - Ի. Կշտոյան
19Մանասյան ԱռնոARM0ՆՀՏ - Ա. Գևորգյան
20Մելիքբեկյան Աշոտ *ARM0Նոր նորք - Գ. Մարտիրոսյան
21Մկրտչյան ԴավիթARM0ՆՀՏ - Գ. Բարխոյան
22Մնացականյան ԳեղամARM0Նոր նորք - Ի. Կշտոյան
23Նոնինյան ԱրևիկARM0Նոր նորք - Ի. Կշտոյան
24Շահնազարյան ԳագիկARM0ՆՀՏ - Ա. Գևորգյան
25Չաթալյան ԱրթուրARM0ՆՀՏ - Գ. Բարխոյան
26Պետրոսյան ԼևոնARM0Նոր նորք - Ս. Ամիրյան
27Պողոսյան ԱնրիARM0Նոր նորք - Ա. Գևորգյան
28Պողոսյան ԱրամARM0Նոր նորք - Ի. Կշտոյան
29Սարգսյան ԱրմենARM0Նոր նորք - Հ. Պետրոսյան
30Սարգսյան ԷդմոնARM0141 դպրոց
31Սարգսյան ԿարինաARM0Չի պարապում
32Սաֆարյան ԼիաARM0Զեյթուն - Գ. Առաքելով
33Սմբատյան Գևորգ *ARM0Նոր նորք - Վ. Խոջայան
34Ստեփանյան ԼեռնիկARM0ՆՀՏ - Գ. Բարխոյան
35Ստեփանյան ԿարոARM0Նոր նորք - Ա. Գևորգյան
36Ստեփանյան ՄաքսիմARM0Անհատական - Ռ.Ավագյան