Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Կայծակնային մրցաշար <<Գարուն-2019>> - Ռ. Վահանյան

Last update 27.04.2019 14:08:52, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgGrClub/City
1Աղախանյան ԱրմենARM1111Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
2Ավանեսով ԱլեքսանդրARM1111Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
3Բալայան ԷմիլARM1111Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
4Բոտոյան ՀայկARM1111Հ. Գասպարյան/Սանթրյան Ա.
5Եղիազարյան ՏիգրանARM1111Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
6Հակոբյան ԱլիկARM1111Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
7Հակոբյան ՆորայրARM1111Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
8Հովհաննիսյան ՀովհաննեսARM1111Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
9Մարգարյան ԴավիթARM1111Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
10Մարգարյան ՌոմանARM1111Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
11Չատինյան ԳագիկARM1111Մալաթիա-Սեբաստիա/Մելքոնյան Վ.
12Պետրոսյան ԱրծրունARM1111Անհատական/Անհատական
13Սարուխանյան ՀակոբARM1111Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
14Սիմավորյան ՍամվելARM1111Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
15Քարամյան ՏիգրանARM1111Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
16Օհանյան ԵրվանդARM1111Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
17Օրդյան ՌաֆայելARM1111Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
18Աղազարյան ԱլբերտARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
19Առաքելյան ԱնդրանիկARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
20Ասատրյան ՀայկARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
21Ավալյան ՍամվելARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
22Ավետիսյան ԱրաARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
23Գինոսյան ՀրաչյաARM222Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
24Գրիգորյան Էդգար*ARM222Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
25Իսրայելյան ԱրթուրARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
26Խանզադյան ԳարեգինARM222Ռ. Վահանյան/Չատինյան Ռ.
27Կալիջյան ԳագիկARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
28Կալիջյան ՌաֆիկARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
29Կարապետյան ԷրիկARM222Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
30Կիրակոսյան ԷլիզաARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
31Հարությունյան ԱրթուրARM222Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
32Հարությունյան ԱրտյոմARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
33Ղազարյան Ալեն Առ.ARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
34Ղազարյան ԱրմենARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
35Մանուկյան ՆարեկARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
36Մարգարյան ԼալաARM222Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
37Մելիքբեկյան ԼուիզաARM222Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
38Մեսրոպյան ԳոռARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
39Միսակյան Անդրե*ARM222Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
40Շիրինյան Ռոբերտ*ARM222Անհատական/Վարազդատյան Ն.
41Ոսկանյան ԿարենARM222Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
42Սայադյան ՆարեկARM222Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
43Սարգսյան ԷմիլARM222Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
44Վարդանյան ՍեդրակARM222Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
45Ասլանյան ՀակոբARM33Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
46Բաղդասարյան ԿարապետARM33Ռ. Վահանյան/Սարգսյան Գ.
47Դավթյան ՆարեկARM33Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
48Դավիթավյան ԱնաիսաARM33Ռ. Վահանյան/Սարգսյան Գ.
49Զախարյան ՀովհաննեսARM33Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
50Խաչատրյան ԱրսենARM33Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
51Կարապետյան ԱրտյոմARM33Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
52Կոստանյան ՆորայրARM33Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
53Հարությունյան ԴավիթARM33Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
54Հարությունյան ԿարենARM33Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
55Մարգարյան ԼեոARM33Ռ. Վահանյան/Վարդանյան Հ.
56Մկրտչյան ՎահեARM33Ռ. Վահանյան/Տեր-Պետրոսյան Հ.
57Մնացականյան ԴավիթARM33Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
58Սիմոնյան ՅուրիARM33Ռ. Վահանյան/Տեր-Պետրոսյան Հ.
59Գալստյան ՏիգրանARM4Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
60Դաշյան ՇահանեARM4Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
61Հարությունյան ՆարեկARM4Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
62Հովհաննիսյան ԳայանեARM4Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
63Ղազարյան ԴավիթARM4Ռ. Վահանյան/Չատինյան Ռ.
64Մարգարյան ՐաֆֆիARM4Ռ. Վահանյան/Սարգսյան Գ.
65Միրաքյան ԱրտյոմARM4Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
66Մխիթարյան ԱրմանARM4Ռ. Վահանյան/Չատինյան Ռ.
67Ներսիսյան ՀայկARM4Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
68Նիկողոսյան ՍևակARM4Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
69Պետրոսյան ՀայկARM4Ռ. Վահանյան/Նավոյան Ա.
70Ստեփանյան ՎարդանARM4Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
71Գաբոյան ՀակոբARM0Ռ. Վահանյան/Պողոսյան Վ.
72Մուրադյան Մանե*ARM0Ռ. Վահանյան/Մեժլումյան Վ.
73Սարգսյան ԱլենARM0Ռ. Վահանյան/Շամյան Վ.
74Շամյան ԳրիգորARM4Ռ. Վահանյան/Շամյան Վ.
75Շամյան ԼևոնARM4Ռ. Վահանյան/Շամյան Վ.