Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՆՀՏ 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար

Last update 26.12.2018 22:06:51, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameRtgNClub/City
1Այվազյան Լիլի4135 դպ.-Գ. Մարտիրոսյան
2Ավետիսյան Գոռ4Ջրվեժ-Ս. Բաղդասարյան
3Բագրատյան Սամվել4ՆՀՏ-Ա. Գևորգյան
4Բադալյան Լեոնիդ4անհատական
5Բայրամյան Ալեն*0նոր նորք-Ա. Գևորգյան
6Բերակչյան Նարինե4Ջրվեժ-Ս. Բաղդասարյան
7Գալստյան Լևոն4Ջրվեժ-Ս. Բաղդասարյան
8Գրիգորյան Ռաֆայել*0Ջրվեժ-Ս. Բաղդասարյան
9Դանիելյան Աիդա4135 դպ.-Գ. Մարտիրոսյան
10Եղիազարյան Մերուժան4նոր նորք-Վ. Խոջայան
11Թադևոսյան Հրայր4ՆՀՏ-Ա. Գևորգյան
12Թորոսյան Սանասար*0ՆՀՏ-Գ. Բարխոյան
13Թունյան Նորայր4անհատական
14Իվանյան Սևադա4նոր նորք-Վ. Խոջայան
15Խաչատրյան Էդմոն4Արաբկիր-Հ. Ալեքսանյան
16Խաչատրյան Յուրի*0ՆՀՏ-Ա. Գևորգյան
17Կիզոկյան Լևոն4Արաբկիր-Ա. Անդրիասյան
18Կիրակոսյան Լիանա4նոր նորք-ի. Կշտոյան
19Հակոբյան Հայկ Ա.4ՆՀՏ-Ա. Գևորգյան
20Հակոբյան Հայկ Վ.*0ՆՀՏ-Գ. Բարխոյան
21Հակոբյան Մանե4անհատական
22Հայրապետյան Ֆրունզե4Հ. Գասպարյան-Գ. Սարգսյան
23Հարությունյան Գաբրիելա4Արաբկիր-Է. Սայադյան
24Հարությունյան Սարգիս4նոր նորք-Ս. Ամիրյան
25Հովհաննիսյան Անգելինա4ՆՀՏ-Ա. Գևորգյան
26Հովհաննիսյան Վալեր4նոր նորք-Ա. Գևորգյան
27Ղազարյան Տիգրան4անհատական-Ա. Ղազարյան
28Մանուկյան Մանե4Էրեբունի-Է. Մանուկյան
29Մանուկյան Վարդգես4նոր նորք-Վ. Խոջայան
30Մարտիրոսյան Գարիկ4նոր նորք-Ա. Գևորգյան
31Մկրտումյան Ստելլա4անհատական-Գ. Ստեփանյան
32Մովսիսյան Հայկ4ՆՀՏ-Ա. Գևորգյան
33Մուսախանյան Վիկտոր4Արաբկիր-Ա. Հակոբյան
34Մուրադյան Տիգրան4Ջրվեժ- Ս. Բաղդասարյան
35Նազարեթյան Եղիշե4Ջրվեժ-Ս. Բաղդասարյան
36Նալբանդյան Սյուզաննա4Ջրվեժ-Ս. Բաղդասարյան
37Շահմիրյան Ռուբեն4նոր նորք-Ա. Գևորգյան
38Չիլինգարյան Տիգրան4Ջրվեժ- Ս. Բաղդասարյան
39Պլուզյան Էդուարդ4Գայի դպ.-Տ. Գալստյան
40Սարգսյան Արմեն4Հ. Գասպարյան-Գ. Սարգսյան
41Վարդազարյան Էլեն4նոր նորք-Վ. Խոջայան
42Ցուցուլյան Սարգիս4ՆՀՏ-Ա. Գևորգյան
43Փինաչյան Վազգեն4անհատական-Գ. Մարտիրոսյան
44Առաքելյան Միշա4նոր նորք-Վ. Խոջայան
Advertisement