Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Կենտրոն (3-րդ խումբ-17:30)

Last update 26.11.2018 09:23:27, Creator/Last Upload: yerevan chess federation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ալեքսանյան ՄանվելARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
2Ամոյան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
3Անտոնյան ԱրմանARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
4Ասատրյան Մուշեղ*ARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
5Ասծատրյան Միքայել*ARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
6Բաբայան ԱրմանARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
7Բաբայան ԱրմենակARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
8Բալոյան ՄիհրանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
9Բաղդասարյան ԱվետիսARM0Դավթաշեն-Հ.Բոյաջյան
10Բանդարի ԱլենARM0Էրեբունի-Գ.Մուրադյան
11Բեգլարյան ԱլեքսARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
12Գրբաշյան ԴավիթARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
13Գրիգորյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
14Գրիգորյան ԷդուարդARM0Էրեբունի-Գ.Մուրադյան
15Գրիգորյան ԼեոARM0Կաիսա-Ն.Սահակյան
16Գրիգորյան ՍամուէլARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
17Գրիգորյան ՍուրենARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
18Գևորգյան Նարեկ*ARM0Էրեբունի-Ա.Հայրապետյան
19Դանիելյան ՌոմանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
20Դեմիրճյան ՅուրիARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
21Դերքեշիշյան ԱլեքսARM0Ջ.Կիրակոսյնա-Ա.Քարհանյան
22Եղիազարյան ՍտեփանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
23Թարվերդյան ԷրիկARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
24Թովմասյան ԱլեքսARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
25Խանջյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
26Կիրակոսյան ԷլենARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
27Հարությունյան ԱլեքARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
28Հարությունյան ԱրմանARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
29Հարությունյան ՄարիաARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
30Հարությունյան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
31Հարությունյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
32Հովհաննիսյան ԱննաARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
33Հովհաննիսյան ՆազենիARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
34Մելիքբեկյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
35Մինասյան ԷդուարդARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
36Մովսիսյան ԱրթուրARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
37Նալգրանյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
38Պալյան ԴավիթARM0Կաիսա-Ն.Սահակյան
39Սողոմոնյան ԱլբերտARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
40Սուքիասյան ՍերգեյARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
41Ստեփանյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
42Ստեփանյան ԼյուսիARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
43Օզմանյան ԱլենARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
44Օրդանյան ԱրսենARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան