Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Կենտրոն (1-ին խումբ-15:00)

Last update 22.11.2018 13:01:28, Creator/Last Upload: yerevan chess federation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ալեքսանյան ԱլեքսARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
2Այվազյան ԱրեգARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
3Անդրեասյան ՖեդյաARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
4Առաքելյան ՄիքայելARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
5Ավետիսյան ՄոնիկաARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
6Բաբելյան ԱշոտARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
7Բալագյոզյան ՀովհաննեսARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
8Բաղդասարյան ԳագիկARM0Էրեբունի-Վ.Առաքելյան
9Բաղդասարյան ՏիգրանARM0Էրեբունի-Վ.Առաքելյան
10Բասմաջյան ՆշանARM0Էրեբունի-Գ.Մուրադյան
11Գրիգորյան ՀարությունARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
12Գրիգորյան ՄարիARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
13Դայան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
14Դանիելյան ՎարդանARM0Ջ.Կիրակոսյան-Ա.Քարհանյան
15Եգանյան ՎիլենARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
16Երվանդյան ԳագիկARM0Էրեբունի-Գ.Մուրադյան
17Զաքարյան ՍարգիսARM0Կենտրոն-Դ.Շահինյան
18Զոհրաբյան ԴավիթARM0Անհատական-Ս.Միսակյան
19Խաչերյան ԷրիկARM0Ջ.Կիրակոսյան-Ա.Քարհանյան
20Կարապետյան ՄիհրARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
21Կոդաբաշյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
22Հարությունյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
23Հովակիմյան ՄանվելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
24Ղազանչյան ՄոնիկաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
25Ղազարյան Էդուարդ*ARM0Անհատական-Ա.Քարհանյան
26Մարգարյանց ՀռիփսիմեARM0
27Մարկոսյան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
28Մարտիրոսյան ՆորայրARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
29Մարտիրոսյան ԷրիկARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
30Մելքոնյան ԱլիսաARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
31Մենեջյան ԳևորգARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
32Մինասյան ԿարենARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
33Միքայելյան ԿարենARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
34Մխիթարյան ՀայկARM0Ակադեմիա-Դ.Շահինյան
35Մկրտչյան ՄհերARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
36Մկրտչյան Տիգրան*ARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
37Մուրադյան ՎահեARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
38Շահվերդյան ՀովհաննեսARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
39Շաքարյան ԱմալյաARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
40Պետրոսյան ՄարիARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
41Պետրոսյան ՌազմիկARM0
42Պողոսյան ԱրմանARM0Էրեբունի-Գ.Մուրադյան
43Ռաֆայելյան ՌիտաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
44Սահակյան ԷմիլիաARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
45Սահակյան ՄանեARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
46Սարգսյան ԼիլյաARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
47Սարգսյան ԳարիկARM0Ավազե ամրոց-Գ. Դիլանյան
48Սարգսյան ԿարենARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
49Սաֆարյան ԴավիթARM0Ակադեմիա-Ա.Խաչատրյան
50Սողոյան ԷրիկARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան