Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՆՀՏ 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Ա խումբ/16:00

Last update 21.11.2018 19:36:53, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFEDClub/City
1Ազիբեկյան ԼևոնARMՆոր նորք/Գ. Մարտիրոսյան
2Ազիբեկյան ՀայկARM141դպ./Գ. Հովհաննիսյան
3Այվազյան ԱիդաARM166դպ./Մ. Միքայելյան
4Ավանիսյան ՍահակARMՆոր նորք/Վ. Խոջայան
5Արսենյան ԱզատARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
6Բաղդասարյան ՀայկARMԶեյթուն/Ա. Փլուզյան
7Գասպարյան ՌոբերտARMՆոր նորք/Ինդատ
8Գրիգորյան ՌաֆայելARMՋրվեժ/Սևակ
9Դանիելյան ԱիդաARM135դպ./Գ.Մարտիրոսյան
10Դանիելյան ԴանիելARMՆոր նորք/Ինդատ
11Դանիելյան Լիլիա*ARMՆոր նորք/Ս. Պողոսյան
12Դաշտոյան ԱլենARM44դպ./Գ. Առաքելով
13Դավթյան ՌոբերտARM135դպ./Գ. Մարտիրոսյան
14Դերիկյան ՌուզաննաARM166դպ./Մ. Միքայելյան
15Թադևոսյան ԵվաARMՆոր նորք/Գ. Մարտիրոսյան
16Թավադյան ԻդաARM166դպ./Մ. Միքայելյան
17Թորոսյան ՍանասարARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
18Թունյան Վազգեն*ARMՆոր նորք/Ինդատ
19Իշխանյան ԱրեգARMՆոր նորք/Գ. Մարտիրոսյան
20Իսահակյան ՏիգրանARM141դպ./Գ. Հովհաննիսյան
21Խաչատրյան Յուրի*ARMՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
22Խաչատրյան ՌոբերտARMՆոր նորք/ Վ. Խոջայան
23Հակոբյան ԼիլիթARMՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
24Համբարձումյան ՀայկARMՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
25Ղազարյան Հայկ*ARMԱրաբկիր/Հ. Ալեքսանյան
26Մանասյան ԱռնոARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
27Մանուկյան ՀայկARMՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
28Մանուչարյան ՍամսոնARMՆոր նորք/Ա. Գևորգյան
29Մարուքյան ՅուրիARMՆոր նորք/Վ. Խոջայան
30Մելիքսեթյան ՄարգարիտաARMՆոր նորք/Գ. Մարտիրոսյան
31Մկրտչյան ԴավիթARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
32Մկրտչյան ՄարիARMԱրաբկիր/Հ. Ալեքսանյան
33Մուղդուսյան ՌոբերտARMանհատական/Ռ. Ավագյան
34Մուրադյան ՌաֆայելARMանհատական/Ռ. Ավագյան
35Շահնազարյան ԳագիկARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
36Չաթալյան ԱրթուրARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
37Պապյան ՆարեկARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
38Պետրոսյան ԳոռARM166դպ./Մ Միքայելյան
39Ռևազյան ՍամվելARMՆՀՏ/Գ. Բարխոյան
40Սարգսյան ՄհերARMանհատական/Ռ. Ավագյան
41Սաֆարյան ԼիաARMԶեյթուն/Ռ. Հակոբյան
42Սմբատյան ԳևորգARMՆոր նորք/Վ. Խոջայան
43Ստեփանյան ՄաքսիմARMանհատական/Ռ. Ավագյան
44Քալաշյան ՄարիARMՆոր նորք/ Վ. Խոջայան
45Օհանյան ԴավիթARMՆոր նորք/Ս. Ամիրյան
46Ֆիդանյան Նարեկ *ARMԱրաբկիր/Հ. Ալեքսանյան