Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Նոր Նորք(12:00)

Last update 05.11.2018 13:57:00, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աթոյան ՎարդգեսARM4Նոր Նորք/Գևորգյան Ան.
2Ալեքսանյան ՏիգրանARM4Նոր Նորք/Ինդատ
3Առաքելյան ԱրևիկARM4Նոր Նորք/Պետրոսյան Հ.
4Առաքելյան ՄիշաARM4Նոր Նորք/Խոջայան Վ.
5Բարսեղյան ՍոֆյաARM4անհատական
6Գասպարյան ԷմմաARM4Նոր Նորք/Պողոսյան Ս.
7Գրիգորյան ՀամլետARM4Նոր Նորք/Ինդատ
8Եղիազարյան ՄերուժանARM4Նոր Նորք/Խոջայան Վ.
9Թաթյան ՄարատARM4Նոր Նորք/Ինդատ
10Թորոսյան ՀայկARM4Ակադեմիա/Հակոբով Ռ.
11Իվանյան ՍևադաARM4Նոր Նորք/Խոջայան Վ.
12Խաչատրյան ՍամվելARM4Նոր Նորք/Պետրոսյան Հ.
13Կարախանյան ԱնահիտARM4Նոր Նորք/Ինդատ
14Կիրակոսյան ԼիանաARM4Նոր Նորք/Ինդատ
15Հակոբյան ՀայկARM4ՆՀՏ/Գևորգյան Ան.
16Հովհաննիսյան ԱնգելինաARM4ՆՀՏ/Գևորգյան Ան.
17Հովհաննիսյան ՎալերARM4Նոր Նորք/Գևորգյան Ան.
18Մանուկյան ՎարդգեսARM4Նոր Նորք/Պետրոսյան Հ.
19Մարգարյան ԱլեքսARM4Նոր Նորք/Ամիրյան Ս
20Մարտիրոսյան ԳարիկARM4Նոր Նորք/Գևորգյան Ան.
21Մինասյան ԼևոնARM4Նոր Նորք/Գևորգյան Ան.
22Մկրտչյան ՄիքայելARM4Նոր Նորք/Գևորգյան Ան.
23Մովսիսյան ՀայկARM4ՆՀՏ/Գևորգյան Ան.
24Մովսիսյան ՄկրտիչARM4Նոր Նորք/Ամիրյան Ս
25Մուրադյան ԱշոտARM4Նոր Նորք/Ամիրյան Ս.
26Շահմիրյան ՌուբենARM4Նոր Նորք/Գևորգյան Ան.
27Սարգսյան ՍարգիսARM4Նոր Նորք/Պետրոսյան Հ.
28Սիմոնյան ՀայկARM4անհատական
29Ստեփանյան ՆարեկARM4անհատական
30Օգանով ԱլեքսանդրARM4Էրեբունի/Հայրապետյան Ա.
31Դանիելյան Լիլիա*ARM0Նոր Նորք/Պողոսյան Ս.
32Հարությունյան Սարգիս*ARM0Նոր Նորք/Ամիրյան Ս
Advertisement