Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

ՆՀՏ եզրափակիչ

Last update 02.10.2018 18:23:57, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFEDRtgGrClub/City
1Գաբրիելյան ԴավիթARM1986ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
2Սարգսյան ՄիքայելARM1983ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
3Սարոյան ԳրիգորARM1980անհատական
4Սուվարյան ՌոբերտARM1978ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
5Ներսիսյան ՌուդիկARM1965անհատ./ Մարտիրոսյան
6Մանուկյան ՍևակARM1933ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
7Սահակյան ԼուսինեARM1926Աանհատական
8Պողոսյան ԷրիկARM1111Մ12անհատական
9Ամիրջանյան ԳագիկARM222Մ12ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
10Գաբրիելյան ԱլինաARM222Աանհատական
11Հարոյան ԱնիARM222ԱՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
12Հովհաննիսյան ԱրմանARM222Մ12ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
13Հովհաննիսյան ՆարեկARM222Մ10ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
14Սարգսյան ԴավիթARM222Մ10ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
15Վարդանյան ՄամիկոնARM222Մ10ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
16Գրիգորյան ԱրամARM33Մ10ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
17Գևորգյան ԱրսենARM33Մ8ՆՀՏ/Ա.Գևորգյան
18Խաչատրյան ՀովհաննեսARM33ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
19Հարությունյան ԽաչիկARM33Մ12ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան
20Հարությունյան ՎանուշARM33Մ12անհատական
21Վարդանյան ԱրմենուհիARM33Անոր նորք/ Ս. Ամիրյան
22Հարոյան ԱրփիARM4ԱՆՀՏ/Ա.Գևորգյան
23Մկրտչյան ՄիքայելARM4Մ8նոր նորք/Ա. Գևորգյան
24Մովսիսյան ՀայկARM4Մ8ՆՀՏ/Ա. Գևորգյան