Πίνακας Κατάταξης

Κατ.Ομάδα1a1b2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1Club de Ajedrez de Rio Hondo *  * 0,000
2Club de Ajedrez de San Juan *  * 0,000
3CAFFE *  * 0,000
4San Sebastian Chess Club *  * 0,000
5Academia de Ajedrez de Excelencia *  * 0,000
6Punta Borinquen Chess Club *  * 0,000

Σχόλιο:
Κριτήριο1: points (game-points)
Κριτήριο2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Κριτήριο3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints