Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Mind Chess Flying Chess 2018

Last update 24.06.2018 15:15:41, Creator/Last Upload: penangchessassociation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Tan Khai Boon / Lim Yi XeanMAS2026Open
2Lim Wei Sheng / Lee Wei HongMAS1903Open
3Eshwant Singh / Benjamin LeeMAS1678Open
4Chong Ming Ee / Hui Yi (ft)MAS1385Open
5Loo Pin Xie / Lim Jing H'ngMAS1286U15b
6Brandon Cheng / Carson GohMAS1266Open
7Daniel Tan / Kelvin Tan (ft)MAS1219U15b
8Ryan Lee / Lim Joe ShawnMAS1210U15b
9Cheah Zong Ze / Derek PorMAS1206U15b
10Ong Coshinne / Choo XuanMAS1202U15g
11Yew Xin Ling / Chun Heng (ft)MAS1201U15b
12Lim Zhun Wing / Zhi Zhun (ft)MAS1200Open
13Moshigen / Sheerenggy (ft)MAS1200U15b
14Annabelle Tan / Abby Tan (ft)MAS1193U15g
15Choo Yi / Tai Chin HaoMAS1193U10b
16Kiritnyaa Mahendran / Jolene PorMAS1191U15g
17Bryan Lim / Andrew PhengMAS1190U15b
18Shriraam/Sreeraj Nagarajan (ft)MAS1189Open
19Lim Han Ern / Han Jay (ft)MAS1187U10b
20Mathavan Ramesh / Roschanraj SMAS1187U15b
21Vesyal Arulsyankar / Imran AhmMAS1187U15b
22Lim Liang Chen / Liang Sheng (MAS1184U10b
23Ambert Chan / Chan He JueMAS1178U10b
24Tan Tse Yuan / Chen Zi YangMAS1175U10b
25Koogulraj/Sriraj Rajagopal (ft)MAS1167Open
26Jack Lee Wei Jie / Wei Ken (ft)MAS0U15b
27Khoo Ding Xiang / Daren QuahMAS0U15b
28Rehvatthi Dhanabalan / Meena DMAS0U15g
29Sripaal/Harikrishnan (ft)MAS0Open
30Yong Hsien Loong / Jin Ching CMAS0U10b