Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար- Կենտրոն ( 2-րդ խումբ-13:30)

Last update 20.06.2018 12:37:48, Creator/Last Upload: yerevan chess federation

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Ալեքսանյան ՄանվելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
2Ալեքսանյան ՏիգրանARM0նոր Նորք-Կ. Ինդատ
3Ամոյան ՆարեկARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
4Այվայզյան ԱրեգARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
5Առաքելյան Միքայել Ա.ARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
6Առուշանյան ՄարինաARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
7Ասատրյան Մուշեղ*ARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
8Ավետիսյան ԼևոնARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
9Արամյան ԼևոնARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
10Բալագյոզյան ՀովհաննեսARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
11Բայրամյան ԱլենARM0Նոր Նորք- Ա.Գևորգյան
12Բանդարի ԱլենARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
13Բարսամյան ԱրմենARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
14Բարսամյան Հակոբ*ARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
15Բեգլարյան ՀամլետARM0Ակադեմիա-Ե. Ալեքսանյան
16Գաբրիելյան ԱրթուրARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
17Գրիգորյան ՀարությունARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
18Գրիգորյան ՄարիARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
19Գևորգյան ՏիգրանARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
20Դանիելյան ԳագիկARM0Ռ.Վահանյան-Ռ.Չատինյան
21Դեմիրճյան ՅուրիARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
22Եղիազարյան ՍտեփանARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
23Եփրեմյան ՌադիկARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
24Զաքարյան ՍարգիսARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
25Թաթյան ՄարատARM0Նոր Նորք-Կ.Ինդատ
26Թորոսյան ԿարլենARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
27Թունյան ՎազգենARM0Նոր Նորք-Կ.Ինդատ
28Լապայան ԼյուսիARM0Կենտրն-Ա.Բալոյան
29Խալափյան ԴանիելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
30Խանջյան ԴավիթARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
31Կարապետյան ԱրենARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
32Կարապետյան ՄարկARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
33Կիրակոսյան ԷլենARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
34Համբարձումյան ՀայկARM0Նոր Նորք-Ա.Գևորգյան
35Հարությունյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
36Հարությունյան ՌաֆայելARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
37Հովհաննիսյան ԱնդրանիկARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
38Հովհաննիսյան ԱննաARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
39Հովհաննիսյան ՆազենիARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
40Ղազարյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
41Ղազարյան ՄանեARM0Անհատական-Հ.Ազիզբեկյան
42Մանասյան ՄիքայելARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
43Մանուկյան ՀայկARM0Կենտրն-Ա.Բալոյան
44Մանուկյան ՌուբիկARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
45Մանուչարյան ՍամսոնARM0Նոր Նորք-Ա.Գևորգյան
46Մարեմկոյան ՎահանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
47Մարտիրոսյան ԱլեքսանդրARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
48Մելիքյան ԷմիլARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
49Միքայելյան Աշոտ*ARM0Ակադեմիա-Ա.Խաչատրյան
50Մկրտչյան ԱլեքսARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
51Մկրտչյան ԱրմանARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
52Մկրտչյան ԵրվանդARM0Ակադեմիա-Շ.Սարգսյան
53Մկրտչյան ՄհերARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
54Մկրտչյան ՄոնթեARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
55Մովսիսյան ՀարությունARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
56Մուրադյան Մարի*ARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
57Նազարյան Հայկ ԱվոARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
58Նավասարդյան ՎարդանARM0Ակադեմիա-Շ.Սարգսյան
59Նուշիկյան ԱլենARM0Կենտրն-Ա.Բալոյան
60Շահվերդյան ՀովհաննեսARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
61Չիթչյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան
62Պողոսյան ԱլբերտARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
63Սայադյան ԴավիթARM0Ակադեմիա-Շ.Սարգսյան
64Սարոյան ԷդուարդARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
65Ստեփանյան ԳագիկARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
66Ստեփանյան ԼյուսիARM0Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
67Վարդանյան ԳոռARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
68Ցոլակյան ԱրսենARM0Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
69Օրդանյան ԱրսենARM0Կենտրոն-Ս.Մկրտչյան