Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nữ - Cờ Nhanh - Lứa tuổi U9 KQBT: Có ở http://hnchess.com/

Last update 15.06.2018 03:54:47, Creator/Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Starting rank

No.NameFED
1Vũ Anh NgọcTTR
2Nguyễn Thủy ChiBDI
3Nguyễn Thanh HàTXU
4Nguyễn Ngọc Thy KhanhNTL
5Phạm Hương LanHDO
6Lê Bùi Đan LinhHMA
7Phan Hà MinhDDA
8Nguyễn Khánh MyBDI
9Lê Thảo NhiHMA
10Nguyễn Kim NgânCGI
11Nguyễn Uyển NhiCTN
12Nguyễn Hà PhươngTXU
13Mã Thị Phương ThuCTN
14Đặng Trúc QuỳnhTTR
15Nguyễn Thị Minh TâmCGI
Advertisement