Πίνακας Κατάταξης

Κατ.Ομάδα1a1b2a2b3a3b ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1Slovensko *  * 44312,560
2Schulverein Komenský1 *  * 39,040
3Morava122 *  * 8,520

Σχόλιο:
Κριτήριο1: points (game-points)
Κριτήριο2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Κριτήριο3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints