Τελική Κατάταξη μετά από 4 Γύρους

Κατ.Α/ΑΟμάδαΠαρτίδες  +   =   -  ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
11МАДОУ "ЦРР - Д/С № 48"4400813,00
25МКДОУ "ЦРР - Д/С № 40"4301612,50
32МАДОУ "ЦРР - Д/С №32"4301611,50
48МБДОУ "Д/С № 46"4301610,50
56МКДОУ "Д/С № 22"421158,00
64МАДОУ "Д/С № 49"420249,50
714МКДОУ "ЦРР - Д/С №30"420249,00
87МБДОУ "Д/С №8"412146,50
912МКДОУ "Д/С № 33"412146,00
1015МКДОУ "ЦРР - Д/С №41"412146,00
119МКДОУ "Д/С № 27"420245,00
1210МКДОУ "Д/С № 37"411237,00
1313МКДОУ "Д/С №35"410326,50
143МБДОУ "ЦРР - Д/С № 2"410326,00
1511МКДОУ "Д/С № 10"410323,00

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Κριτήριο2: points (game-points)
Κριτήριο3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints