Ranking crosstable

Rk.Team1a1b2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b12a12b TB1  TB2 
1China Mobil Shanghai Chess Club *  * 2333443160,0
2Chongqing Team3 *  * 33322332432551,5
3Shenzhen Longgang Chess association2 *  * 324324332452,5
4Shandong Jingzhi Team2 *  * 333432452,0
5Beijing Beiao team2222 *  * 33334432149,5
6Hangzhou Bank Team32 *  * 124341947,5
7Chengdu Beilei Youth Chess Club2324 *  * 341846,0
8Zhejiang Chess Team½322 *  * 32431844,5
9Tianjin Team22312232 *  * 3241341,5
10Guangdong Ding Xin High Tech Team½13½½21½32 *  * 101030,0
11Hangzhou Turbine Team½1½12122123 *  * 3832,0
12Hebei sports lottery chess team11222½212111452 *  * 533,0

Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)