Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Կենտրոն

Last update 04.04.2018 16:04:47, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Առաքելյան ՍուրենARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
2Ասատրյան ՆարեARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
3Ավետիսյան ԱլենARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
4Գալստյան ԷրիկARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
5Գիլավյան ԴավիթARM4Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
6Գյուլումյան ՄինասARM4Նոր-Նորք-Ս.Ամիրյան
7Գրիգորյան ԱնրիARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
8Եսայան ԿարենARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
9Զաքարյան ՍուրենARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
10Թագեսյան ՍերգեյARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
11Թորոսյան ՌոբերտARM4Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
12Խաչատրյան ՀայկARM4Էրեբունի-Վ.Առաքելյան
13Կարապետյան ՌուբենARM4Էրեբունի-Է.Մանուկյան
14Հայոցյան ԱրսենARM4Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
15Հարությունյան ԳոռARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
16Հովակիմյան ՀովակիմARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
17Հովհաննիսյան ԴավիթARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
18Հովհաննիսյան ՍուրենARM4Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
19Ղազարյան ՄարիաննաARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
20Մանուկյան ԱվետARM4Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
21Մարգարյան ԳրիշաARM4Նոր-Նորք-Ս.Ամիրյան
22Մարգարյան ԱնրիARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
23Մելքումյան ՎազգենARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
24Մելքումյան ԷմմաARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
25Մուշեղյան ԳևորգARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
26Յոլչյան ԱղասիARM4Կենտրոն-Ռ.Ակոպով
27Ներսիսյան ՀայկARM4Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
28Չիթչյան ՀրանտARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
29Պողոսյան ԱլենARM4Մասիս-Մ.Մարտիրոսյան
30Պողոսյան ՎլադիմիրARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
31Սահակյան ՅուրիARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
32Սարաֆյան ԼուիզաARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
33Սարգսյան ԳայանեARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
34Սարգսյան ՇողիկARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
35Վելիկյան ՍերգեյARM4Էրեբունի-Է.Մանուկյան
36Օհանյան ԷդուարդARM4Կենտրոն-Ա.Բալոյան
37Օրդանյան ՍարգիսARM4Կենտրոն-Ս.Մաթևոսյան
38Անտոնյան Էդուարդ*ARM0Ակադեմիա-Տ.Ազարյան
39Բարսամյան Հակոբ*ARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
40Գրիգորյան Տարոն*ARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
41Ղազարյան Էդուարդ*ARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
42Ղուկասյան Վարդան*ARM0Էրեբունի-Ս.Մկրտչյան
43Միսակյան Lևոն*ARM0
44Մուրադյան Մարի*ARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
45Պետրոսյան Սամվել*ARM0Կենտրոն-Ա.Քարհանյան
46Սարգսյան Դավիթ*ARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
47Սարխոշյան Ռոբերտ*ARM0Կենտրոն-Ա.Բալոյան
Advertisement