Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

2-րդ կարգ Աջափնյակ 26.03.2018թ.

Last update 04.04.2018 18:06:12, Creator/Last Upload: chess academy of armenia

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtgClub/City
1Աբրահամյան ՌոմանARM33Կենտրոն-Մաթևոսյան Սեդրակ
2Ազիզյան ԱրմենARM33Կաիսա
3Աղաբաբյան ԱրմենARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
4Աղաբեկյան ԱլեքսARM33ՀՇԱ-Ազարյան Տիգրան
5Ամիրաղյան ԴավիթARM33Դավիթաշեն
6Ավագյան ՏարոնARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
7Արզումանովա ԷլինաARM33Աջափնյակ-Բագրատ Գրիգորյան
8Արշակյան ՄհերARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
9Բարսեղյան ԳեորգիARM33Աջափնյակ-Բագրատ Գրիգորյան
10Գալստյան ԳևորգARM33Կենտրոն-Մաթևոսյան Սեդրակ
11Գալստյան ՄելսARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
12Գրիգորյան ԳոռARM33ՀՇԱ-
13Գևորգյան ԱրթուրARM33111դպ Քեհեյան
14Գևորգյան ԲագրատARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
15Գևորգյան ՀենրիկARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
16Դանիելյան ՇավարշARM33N 64 դպրոց
17Դուրգարյան ՎահագնARM33Կենտրոն-Մաթևոսյան Սեդրակ
18Երկանյան ԼևոնARM33Դավիթաշեն
19Զաքարյան ԿարենARM33Աջափնյակ - Գրիգորյան Բագրատ
20Զաքարյան ՌաֆայելARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
21Թադևոսյան ԱրթուրARM33N 64 դպրոց
22Թաթարյան ԱլբերտARM33155դպ-Քեհեյան Վարդան
23Թամրազյան ԱնդրանիկARM33ԱՀՏ
24Իսպիրյան ՍպարտակARM33ՀՇԱ
25Խանոյան ԴավիթARM33Արաբկիր-Ալեքսանյան
26Խաչատրյան ԱրմանARM33Հ. Գասպարյան-Էռնա
27Կազակյան ԲաբկենARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
28Կարապետյան ԳոռARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
29Կարապետյան ՌուբիկARM33Աջափնյակ-Պողոսյան Կարեն
30Կոստանյան ԱշոտARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
31Կուրղինյան ՍերոARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
32Հայրապետյան ՆարեկARM33Աջափնյակ-Պողոսյան Կարեն
33Հայրապետյան ՎարդանARM33Արաբկիր-Կարինե Վունվունիկյան
34Հովհաննիսյան ԱնդրանիկARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
35Հարությունյան ԷրիկARM33Աջափնյակ- Գրիգորյան Բագրատ
36Հարությունյան ՀարությունARM33ՀՇԱ
37Հովհաննիսյան ԷրիկARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
38Հովհաննիսյան ՀրաչARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
39Հովհաննիսյան ՍամվելARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
40Ղազարյան ՍերգեյARM33111դպ Քեհեյան
41Ղամբարյան ՀրանտARM33ՀՇԱ-Տիգրան
42Մայիլյան ՄհերARM33Աջափնյակ-Բագրատ Գրիգորյան
43Մանուկյան ՅուրաARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
44Մանուկյան ՌաֆիկARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
45Մանուչարյան ԷդգարARM33Մալաթիա-Սեբաստիա Սեդրակ
46Մատինյան ՌոբերտARM33111դպ,Քեհեյան Անդրանիկ
47Մարգարյան ՄիքաjելARM33Կաիսա
48Մարտիրոսյան ԳրիգորARM33N 64 դպրոց
49Մելիքյան ՆարեկARM33Աջափնյակ-Պողոսյան Կարեն
50Մելքոնյան ԺորաARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
51Մելքոնյան ՆարեկARM33155դպ,-Քեհեյան Վարդան
52Մովսիսյան ՎահագնARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
53Մուսաելյան ԻգորARM33Դավիթաշեն
54Նիկողոսյան ՍերգեյARM33Աջափնյակ-Պողոսյան Կարեն
55Շաղոյան ՆարեկARM33Աջափնյակ-Գրիգորյան Բագրատ
56Պետրոսյան ԳագիկARM33Աջափնյակ-Բագրատ Գրիգորյան
57Պետրոսյան ՀարությունARM33Աջափնյակ-Բագրատ Գրիգորյան
58Պետրոսյան ՎահագARM33Աջափնյակ-Պողոսյան Կարեն
59Պետրոսյան ՏիգրանARM33Դավիթաշեն
60Պողոսյան ԳարեգինARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
61Պողոսյան ԴանիելARM33Մալաթիա-սեբաստիա-Սեդրակ
62Ջանազյան ԱրտուշARM33Աջափնյակ-Բագրատ Գրիգորյան
63Սաֆարյան ԴանիելARM33Աջափնյակ-Պողոսյան Կարեն
64Սիրունյան ՍերյոժաARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
65Ստեփանյան ԱրտյոմARM33Կաիսա
66Ստեփանյան ՖրիդուսARM33Աջափնյակ-Բագրատ Գրիգորյան
67Վարդանյան ՎարուժանARM33Աջափնյակ-Ղազարյան Ալեքսանդր
68Վլասով ԱրսենARM33Աջափնյակ-Պողոսյան Կարեն
69Քալանթարյան ԳրիգորARM33N 64 դպրոց
70Քեղինյան ԱրմենARM33Աջափնյակ- Բագրատ Գրիգորյան
Advertisement