Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 4-5

Last update 14.01.2018 10:25:20, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFEDTypGr
1Đinh Trần Thanh LamQ065u
2Ngô Hồ Thanh TrúcQ035u
3Mai Hồng ĐàoQ065u
4Nguyễn Vy ThụyQTP5u
5Trần Ngọc ChâuQ025u
6Phạm Ngọc Thanh HằngQTĐ5u
7Trần Bách Gia HươngQ105u
8Nguyễn Hoàng MyQ035u
9Nguyễn Phương Tuệ MỹQ075u
10Nguyễn Hiếu Huệ NhiQGV5u
11Mai Ngọc Thủy TiênQTB5u
12Trần Gia TuệQ055u
13Trần Ngọc Bảo ThyQ015u
14Trần Bùi Thảo VânQ045u