Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP THPT

Last update 14.01.2018 05:06:50, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFEDTypGr
1Võ Hồ Lan AnhQ0910u
2Quan Hùi CuônQ0510u
3Phạm Thị Vân GiangQ0610u
4Nguyễn Khánh HàQ1010u
5Nguyễn Thành Phúc HậuHCC10u
6Nguyễn Trần Mỹ LinhQ0510u
7Đinh Trần Thanh LoanQ0610u
8Đinh Thị Kim NgânQBT10u
9Nguyễn Phương Khải TúQ0710u
10Lê Thị Mộng TuyềnQ1010u
11Lê Mai Hạ ThiQBT10u
12Đỗ Diệu ThùyQTP10u
13Trần Phạm Anh ThưQ0110u
14Nguyễn Lâm Xuân ThyQ0310u
15Đào Nguyễn Mỹ UyênQ0110u
16Lê Đoàn Phương UyênQ0310u