Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ TƯỚNG NHÓM NỮ LỚP 8-9

Last update 14.01.2018 05:47:20, Creator/Last Upload: vietnamchess

Final Ranking crosstable after 7 Rounds

Rk.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Ngô Thị Bảo TrânQTB 20w+ 8b1 3w1 5w1 2b1 6w1 4b17,00,028,07
2Đỗ Mai PhươngQTB 8w1 14b1 4w1 3b½ 1w0 5b1 6b15,50,523,05
3Đào Thị Minh AnhQBT 9b1 6w1 1b0 2w½ 8b1 4w1 7b15,50,521,05
4Đặng Thanh ThủyQ05 7w1 10w1 2b0 13b1 5w1 3b0 1w04,00,020,04
5Lê Thị Phương AnhQGV 21w+ 15b1 11w1 1b0 4b0 2w0 12w14,00,019,04
6Hoàng Nhật LinhQGV 18w+ 3b0 7w1 12b1 10w1 1b0 2w04,00,019,04
7Diệp Vĩnh HânQ05 4b0 9w1 6b0 16w+ 11w1 10b+ 3w04,00,015,04
8Ngô Nhật Thiên AnhQTP 2b0 1w0 9b1 17w1 3w0 12b1 13w14,00,012,04
9Trần Tuệ NhưQ06 3w0 7b0 8w0 14b1 15w+ 13w1 11b14,00,010,04
10Vũ Bảo KhanhQBT 17w1 4b0 14w1 11b1 6b0 7w- -03,00,016,03
11Nguyễn Thị Ngọc SangQ10 19b+ 13w1 5b0 10w0 7b0 18w+ 9w03,00,015,03
12Nguyễn Gia TuệQ06 14w0 -1 16b1 6w0 13b1 8w0 5b03,00,014,02
13Bùi Phương HằngQ03 22w+ 11b0 15w+ 4w0 12w0 9b0 8b02,00,012,02
14Trần Ngọc AnhQ02 12b1 2w0 10b0 9w0 17b- -0 -01,00,07,01
15Trịnh Gia NghiQ01 16b1 5w0 13b- -0 9b- -0 -01,00,07,01
16Đặng Thảo AnQ02 15w0 17b1 12w0 7b- -0 -0 -01,00,06,01
17Trần Ngọc Bảo ThyQ03 10b0 16w0 -1 8b0 14w- -0 -01,00,05,00
18Nguyễn Ngọc Yến VyQ10 6b- -0 -0 -0 -1 11b- -01,00,03,00
19Tăng Châu Ngọc AnhQ04 11w- -0 -0 -0 21b- -0 -00,00,00,00
20Phạm Ngọc LamQ01 1b- -0 -0 -0 22b- -0 -00,00,00,00
21Võ Ngọc Quỳnh NhưQTP 5b- -0 -0 -0 19w- -0 -00,00,00,00
22Nguyễn Đình Xuân ThảoQ04 13b- -0 -0 -0 20w- -0 -00,00,00,00

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories (variable)